Kokemustoimijuus

Mikä on kokemustoimija?

Kokemustoimija käy luennoimassa eri tahoille tilaajan valitsemasta teemasta. Hän kertoo teemoista siitä näkökulmasta, mistä hänellä on omakohtaista kokemusta. Itselläni tämä näkökulma on vammaisuus, olenhan elänyt liikuntavamman kanssa koko  ikäni. Kerron asioista oman tarinani kautta. En siis puhu kaikkien vammaryhmääni kuuluvien puolesta. Omakohtaisuus on juuri se, joka tuo luentoihin mukaansatempaavaa ihmisläheisyyttä.

Kokemustoimijoiden osaamista on alettu hyödyntää yhä enemmän erilaisissa suunnittelu – ja kehittämistyöryhmissä asiakkaan äänenä. Tämä puhuu sen puolesta, että palveluista halutaan saada saavutettavampia ja lisätä korrekteja asiakaskohtaamisia. Perinteisten kokemustoimijaluentojen lisäksi tulen mieluusti edustamaan kuluttajan / käyttäjän näkökulmaa ja valjastamaan tietotaitoni käyttöönne.

Perinteisistä luennoista

Perinteiset kokemuskouluttajan luennot sopivat kaikenlaisille ihmisryhmille ja räätälöin ne tilaajatahon toiveet, (teemat ja muut toiveet) ja  ja kuulijakunnan huomioiden.  Puheenvuoroja vammaisuuden kohtaamisesta voi tilata siis esimerkiksi jo peruskoulun alimmille luokille. Alla muutama esimerkki:

Tulen mielelläni puhumaan esteettömyydestä arkkitehtiopiskelijoille, asiakkaan kohtaamisesta ja vamman vaikutuksesta psyykeeseen erilaisille sosiaali  – ja terveydenhuollon sekä palvelualojen nykyisille ja tuleville ammattilaisille. Kuntoutuksen tärkeydestä ja asiakkaan yksilöllisyyden huomioimisesta puhun mieluusti fysioterapian ja kuntoutuksen parissa itsensä nyt tai nykyisyydessä työllistäville.

Lukioikäisille olen tottunut puhumaan erityisesti terveystiedon tunneilla. Tällöin aiheitani ovat olleet mm. identiteetti ja kasvu vammaisena, sekä seksuaalisuus. Pyydettäessä voin kattaa TE2-kurssin luentoon koko kurssikirjallisuuden. Elämänkatsomustiedon tunneilla olen puolestani puhunut enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta:  Millaisia haasteita vammainen kohtaa arjessaan ennakkoluuloista johtuen?  Käytän tosielämän tapauksia puhuessani byrokratian haasteista. Elämänkatsomustiedossa puhun korrektista kohtaamisesta ja siitä, miten jokainen voisi omalla panoksellaan muokata yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi.

Tilaajatahon niin  toivoessa, voin rakentaa luentoni myös tulevan yleisön etukäteiskysymysten. pohjalta. Jätän luennon rakenteesta riippumatta loppuun aikaa kysymyksille.

Luennon kesto on 30-90 riippuen teemojen määrästä ja tilaajan toiveista. Hinta riippuu teemojen määrästä ja valmisteluun kuluneesta ajasta. Mahdolliset matkakulut lisätään hintaan.

Luentojen pitäminen ja suunnittelutyöryhmiin / asiakastyöryhmiin osallistuminen onnistuu tarvittaessa verkon välityksellä Zoomissa, Teamsissa tai vaikkapa Skypessä. 

Huom!

Otathan huomioon, että  läsnäoloa vaativien luentotilojen on oltava esteettömiä. Tiloista on mieluusti löydyttävä tietokone ja videotykki.