Työpajat

YLEISTÄ

 

Yksilöasiakkaiden tapaamisen lisäksi järjestän erilaisia työpajoja. Pajoissa otetaan huomioon tilaajan sisältö- ja painotustoiveet. Tyypillisesti työpajat koostuvat seuraavista osuuksista: Luento-osuuksilla johdattelen osallistujat teorian kautta pajan teemoihin. Teorian tarkoitus on antaa osallistujille työkaluja pajassa toimimiseen, sekä lisätä tietoa käsiteltävästä aiheesta. Ryhmätehtävissä ja keskusteluosuuksissa osallistujat pääsevät yhdessä pähkäilemään esittämääni kysymystä tai pulmaa. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan tehtävien tarkoitus onkin saada aikaan hedelmällistä keskustelua ja oivalluksia. Mikäli paja toteutetaan etänä, voidaan ryhmätehtävät toteuttaa myös anonyymisti esimerkiksi Flingaa tai Jamboardia hyödyntäen. Yksilötehtävät ovat vain osallistujaa itseään varten ja näissä pohdinnoissa voidaan mennä hyvinkin henkilökohtaisiin mietteisiin. Mikäli osallistuja tahtoo, voi hän kuitenkin jakaa tehtävistä heränneitä mietteitä jälkeenpäin ryhmän kesken.

Pajat voidaan järjestää tilaajatahon toivoessa hyvinkin pienelle porukalle. Osallistujien maksimimäärä on pajoissa 15 henkilöä. Kouluissa / oppilaitoksissa pidettävissä pajoissa tätä rajaa ei ole.

Työpajat järjestetään turvallisessa tilassa: Kaikki, mitä pajassa puhutaan on luottamuksellista, eli jää pajaan. Tehtäviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Jokainen saa tulla pajaan juuri sellaisena kuin on ja jakaa muille osallistujille itsestään juuri sen verran kuin siinä hetkessä tuntuu hyvältä. Jokaisen mielipidettä ja näkemystä asioihin kunnioitetaan, eikä ketään sorsita. Pajaan kuuluvia tehtäviä voi tehdä juuri sillä tavoin kuin itsestä tuntuu hyvältä, eikä mitään ole pakko tehdä. 

Luon mieluusti kanssanne juuri sellaisen pajan kuin tarvitsette. Pajat voivat käsitellä esimerkiksi kehosuhdetta, nautintoa, kommunikaatiota ja rajoja, tai jotain muuta seksuaalisuuden, kehonkuvan tai ihmissuhteiden ympärillä pyörivää teemaa. Otan kaikissa pajoissa huomioon tilaajatahon toiveet, osallistujien ikäjakauman, taustan, sekä muut seikat, jotka katsotaan olennaiseksi. Jos esimerkiksi kaikki osallistujat ovat pitkäaikaisessa parisuhteessa, voi nautintoa käsittelevään työpajaan lisätä erityisen osion kipinän herättämisestä.

Työpajojen kesto vaihtelee tilaajan toivomien sisältöjen mukaan. Lyhyimmillään esimerkiksi peruskouluun tai lukioon suunnatun pajan kesto on 45 minuuttia. Tällöin sisältö on luonnollisesti rajatumpi. Tyypillinen pajan kesto on 90 minuuttia, mutta kestoksi voidaan sopia tilaajan toivoman sisällön ja käytössä olevan ajan mukaan tunnista aina kolmeen tuntiin. Hinnat sovitaan aina erikseen kestosta ja sisällöstä riippuen.

Kun tiedän, millaisia asioita toivotte pajan sisältävän / kuinka laajan version tahdotte valmiista konseptista, sekä tiedän osallistujamäärän, ilmoitan hintapyyntöni sisältäen alv. 24% Laskut tulevat Ukko.fi-palvelun kautta.

Vaikka työpaja voidaan suunnitella alusta alkaen osallistujien tarpeiden mukaiseksi, tarjoan myös valmiita työpajakokonaisuuksia

Tilaa yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostilla pinja.eskola@gmail.com.