Valmiit työpajakonseptit

Tältä sivulta löydät valmiita työpajakonsepteja. Mikäli tahdot lukea työpajoista yleisesti, klikkaa tästä. Hinnat sovitaan aina erikseen kestosta ja sisällöstä riippuen.

Kun tiedän, millaisia asioita toivotte pajan sisältävän / kuinka laajan version tahdotte valmiista konseptista, sekä tiedän osallistujamäärän, ilmoitan hintapyyntöni sisältäen alv. 24% Laskut tulevat Ukko.fi-palvelun kautta. 

Tilaa paja ja pyydä tarjous joko yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostilla pinja.eskola@gmail.com.

Pajat voidaan järjestää tilaajatahon toivoessa hyvinkin pienelle porukalle. Osallistujien maksimimäärä on pajoissa 15 henkilöä. Kouluissa / oppilaitoksissa pidettävissä pajoissa tätä rajaa ei ole.

Omat rajat -työpaja käsittelee nimensä mukaisesti rajojen asettamista. Seksuaalisten aktien tulisi olla nautinnollista leikkiä. Seksuaalisuus olisi toivottavasti mahdollisimman monelle voimavara kipukohdan sijaan. Kumpikaan ei kuitenkaan ole mahdollista ilman rajojen asettamista. Koska seksuaalisuus on tavalla tai toisella läsnä kaikessa, mitä teemme, on myös työpajoista eri versioita. 

Puhu seksuaalisuudesta – muista rajat (suunnattu kokemustoimijoille)

Kokemustoimijuuden idea on perinteisellä luennolla se, että henkilö kertoo omaa tarinaansa tilaajatahon toivomasta teemasta käsin. Koska tarinat ovat henkilökohtaisia, voi prosessi mennä tunteisiin. Pajassa tarjoan työkaluja, joilla määritellä omat rajat ennen esitystä ja päättää mistä olet valmis kertomaan ja missä mittakaavassa.

Seksuaalisuudesta esitetään kokemustoimijoille paljon kysymyksiä. Kyseessä on kuitenkin intiimi aihe, joten rajat on mietittävä tarkkaan. On otettava huomioon, että myös kuuntelijoilla on rajansa, joita tulee kuunnella. Työpajassa pohdimme triggereitä, sekä sitä, miten niistä varoittaa. Kuinka puhua tärkeästä aiheesta hyvän maun rajoissa? Mitä tehdä silloin, jos huomaa ylittäneensä kuulijan rajat? 

Lopuksi työpajassa käsitellään myös sitä, kuinka luennoitsija voi itse palautua intiimin luentotilanteen jälkeen.

Omat rajat kumppanin tai kumppanien kanssa keskusteltaessa

Omista tarpeista ja rajoista keskusteleminen voi tuntua haastavalta myös pitkässä ja turvallisessa suhteessa. Joskus on hankala sanoa ei. 

Tässä työpajassa pohdimme monia tärkeitä kysymyksiä siitä, millaisia rajoja ihmisillä on ja kuinka ne muuttuvat elämän aikana: Mitä seksi merkitsee sinulle? Miksi tarpeista ja rajoista puhuminen voi olla haastavaa? Tunnenko omat rajani sekä suhteessa että seksuaalisessa kanssakäymisessä?

Pidän lyhyen teoriaosuuden siitä, mitä omien tai kumppanin rajojen ylittäminen voi aiheuttaa ihmisessä. Käymme läpi seikkoja, jotka voivat auttaa tilanteessa, joissa rajoja on ylitetty. Millaiset seikat hankaloittavat rajojen sanoittamista? Kuinka sitä voisi helpottaa? Pajassa ohjaan muutaman harjoitteen ja mekaniikan, joiden avulla omien rajojen hahmottaminen ja niistä kommunikointi voi olla helpompaa. 

Matkalla nautintoon

Kaipaatko elämääsi lisää nautintoa? Onko sinun hankala sanoittaa, tunnistaa tai edes myöntää itsellesi, mistä nautit? 

Tässä työpajassa opimme pysähtymään hetkeen. Pohdimme kysymystä, mitä seksuaalisuus on ja mitä se meille merkitsee. Työpajassa opetan osallistujille yksinkertaisia hellyysharjoitteita, joiden avulla on tarkoitus löytää rakkautta omaa kehoa kohtaan. Pysähdymme pohtimaan arkisia seikkoja, joista nautimme. Entä mitkä seikat ovat nautinnon tiellä? Keskustelun pohjalta käymme läpi keinoja, joilla lisätä omaa nautintoa.
Keskustelemme kuinka voimme paremmin kommunikoida nautinnosta oman kumppanin kanssa. Voidakseen nauttia, ihmisen täytyy voida kokonaisvaltaisesti, eli myös seksuaalisesti hyvin. Pajassa pohditaan keskustellen, mitä on seksuaalinen hyvinvointi ja miten sitä voitaisiin tukea.

MIKÄ IHMEEN SEKSUAALISUUS? (NUORILLE)

“Kuka minä olen? Mitä seksuaalisuus tarkoittaa? Mistä minä pidän? Olenko normaali jos…? Mitä seksi oikeastaan on? Kuinka näissä tilanteissa tulee olla?“ Suuria kysymyksiä, joihin vastaaminen on hankalaa. Identiteettiä, sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta on tärkeä käsitellä lasten ja nuorten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla.  

Kutsu minut avuksesi: Muutan kuivakan teorian osallistavaksi ja oppilaiden ajattelua haastavaksi kokonaisuudeksi. Tunnillani seksuaalisuus tai seksi eivät näyttäydy pelottavina monstereina, vaan kauniina, mutta ajoittain hämmentävinä asioina, jota on enemmän kuin ok kunkin tutkia omalla tavallaan. Vaikka puhun asioista suoraan, muistan omasta nuoruudestani, kuinka solmussa olin. 

Tämä paja on suunnattu erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Pajassa pysähdytään seksuaalisuuden peruskysymysten äärelle: Mitä seksuaalisuus on? Kuka minä olen? Millaiset seikat vaikuttavat seksuaalisuuskäsityksen muodostumiseen? Murramme yhdessä osallistujien kanssa seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä. Vastaan myös nuorten etukäteen nimettömänä esittämiin kysymyksiin. Pohdimme, mistä kaikesta ihminen voi saada seksuaalisuuteen liittyvää tietoa ja kuinka arvioida, millainen tieto on luotettavaa. Entä kuinka omista haluista ja tarpeista oppii puhumaan? Luonnollisesti pajassa pohditaan myös kuinka huolehtia omasta turvallisuudesta. Pajassa ei kuitenkaan pelotella seksin vaaroilla, vaan painotetaan sitä, kuinka omasta ja kumppaneiden hyvinvoinnista huolehtiminen lisää nautintoa. 

Paja on mahdollista toteuttaa yhden 45min oppitunnin aikana, mutta käsiteltävää riittää pidemmäksikin aikaa. Tarvittaessa pajan voi jakaa useammalle kerralle tai ottaa vain erikseen sovitut osaset käsittelyyn. Huom! Tässä työpajassa ei ole muuten pajoissa olevaa osallistujien määrän rajausta. 

Kuinka kohdata seksuaalisuus vammaisen kanssa työskennellessä?

Onko asiakkaasi / työnantajasi kysynyt sinulta jotain seksuaalisuuteen liittyen, etkä osaa vastata? Haluatko auttaa ihmistä paremmin toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan? Tiedätkö kuinka reagoida, mikäli sinulta kysytään apua esimerkiksi seksuaalisuuden toteuttamiseen? Haluatko löytää työkaluja, joiden avulla olla intiimitilanteissa luonnollisesti? Haluatko oppia sensitiivisemmäksi ja luoda omalta osaltasi turvallisempaa tilaa heille, joiden kanssa työskentelet? 

Tämä paja on sinua varten, mikäli yllä esitetyt asiat askarruttavat ja työskentelet vammaisten henkilöiden parissa. 

Paja on muita luento- ja keskustelupainotteisempi. Pajassa käydään läpi esimerkiksi seksuaalisuuden moninaisuutta ja sitä, kuinka työntekijät voivat välttää cis-hetero-oletuksia täynnä olevaa keskustelua. Millainen suhtautuminen työpaikalla on vammaisten henkilöiden seksuaaliseen itseilmaisuun: Kannustetaanko siihen? Miten työpaikalla suhtaudutaan potentiaalisiin ongelmatilanteisiin? Osallistujat saavat yhdessä miettiä, millaisissa tilanteissa seksuaalisuus voi ilmetä ja millaisia työkaluja heillä on tilanteen käsittelyyn. Mietimme myös yhdessä, millaisissa tilanteissa  asiakkaasi / työnantajasi saattavat tarvita apua. Tämän pohdinnan kautta osallistujat saavat miettiä, millaisia rajoja heillä olisi vaikkapa seksuaalisuudesta keskusteluun tai seksissä avustamiseen liittyen. Käytännön asioita pohtivassa luento-osuudessa käyn läpi myös, kuinka keskustella käytännöistä apua tarvitsevan henkilön kanssa. Esimerkiksi, monelle henkilölle voi olla haasteellista puhua seksistä ja seksuaalisuudesta, jos hän on kasvanut siihen ajatukseen, ettei seksuaalisuus kuulu hänelle. Käydään yhdessä läpi keinoja, joilla teeman voisi kaikessa rauhassa ottaa puheeksi asiakkaan kanssa ja selvittää, onko hänellä tarvittavat tiedot esimerkiksi turvallisuudesta. Lisäksi työpajassa on aina tilaa keskustella osallistujien esiin nostamista teemoista. Huom! Mikäli työyhteisöösi ei saada toteutettua työpajaa, pidän teemasta myös yksilökonsultaatioita. Konsultaation hinta vastaa yhtä seksuaalineuvonnan yksilöasiakaskäyntiä.