seksuaalisuus

Auta seksuaalineuvojaopiskelijaa vastaamalla kyselyyn!

Opiskelen Sexpolla seksuaalineuvojaksi. Pikkuhiljaa on tullut aika aloittaa oman lopputyön tekeminen ja siihen kaipaisinkin teidän apuanne. Lopputyöni käsittelee vammaisten kokemusta BDSM-maailmasta. Mitä valtavirrasta poikkeava mieltymys voi tuoda juuri vammaiselle henkilölle niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla? Miksi aiheesta olisi tärkeämpää keskustella enemmän ja onko BDSM:ssa jotain sellaista, jonka voisimme omaksua valtavirtakeskusteluun seksuaalisuudesta? Loppuesseeni rakentuu löytämistäni artikkeleista jonkun verran ympäröivästä maailmasta tekemästäni havainnoista ja tämän kyselyn tuloksista sekä niiden tulkinnasta. 

BDSM lyhyesti: Kyseessä on kattotermi valtavirrasta poikkeaville tavoille ilmaista seksuaalisuuttaan. Lyhenne tulee sanoista Bondage (sidonta), Bondage & Discipline eli B&D (sidonta ja kuri), Domination & Submission eli D&S (alistaminen ja alistuminen) sekä Sadism & Masochism eli S&M (sadismi ja masokismi). BDSM näyttäytyy erilaisena riippuen osapuolista, jotka ovat tilanteessa läsnä. Sessio, eli tässä yhteydessä tilanne, voi sisältää esim. suostumuksellista kipua, valtasuhteita, tai aistien rajoittamista. Se myös kiehtoo ihmisiä eri syistä. Yhteistä kaikille tilanteille on kuitenkin se, että siihen liittyy ehdoton suostumus: Kaikki tilanteessa läsnäolevat henkilöt tietävät mihin ovat ryhtymässä ja mitä tulee tapahtumaan. He tietävät myös, että tilanteen saa katkaistua heti, kun siltä tuntuu. Koska tilanteessa saatetaan kokea suuria tunteita on jälkihoito tärkeää. Se, mitä jälkihoito pitää sisällään riippuu ihmisistä. Tärkeää kuitenkin on, että henkilö saa rauhassa, itselleen parhaalla tavalla, työstää tilanteessa heränneitä tunteita. Omat blogipostaukseni BDSM-maailmaan liittyen voit lukea tästä ja suostumuksellisesta kivusta ylipäätään tästä.

Miksi tämä aihe? Siihen on monta syytä. Tulevana seksuaalineuvojana haluan olla edistämässä monipuolisempaa ja avarakatseisempaa keskustelua seksuaalisuudesta. Tahdon olla vaikuttamassa siihen, että kaikkien seksuaalioikeudet toteutuvat. Nykyinen keskustelu suhtautuu vammaiseen seksuaalisena olentona erittäin kapeakatseisesti. Vammaiset eivät välttämättä tiedä seksuaalisuuden kuuluvan itselleen, saati sitten osaa sanoittaa tarpeitaan ja halujaan. BDSM:n kulmakiviä on keskustelu. Jos ko. kulttuuriin suhtauduttaisiin yleisesti myönteisemmin, voisimme omaksua paremmin keskustelun suostumuksesta, omista tarpeista ja haluista osaksi seksuaalista kanssakäymistä. Lisäksi yleinen keskustelu seksuaalisuudesta on edelleen hyvin penetraatiokeskeistä. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia heille, joilla on esimerkiksi tuntopuutoksia, tai yhdyntä ei onnistu kipujen vuoksi. Yritän kyselyllä selvittää, onko ajatukseni siitä, että maailma, jossa koko keho nähdään erogeenisena alueena, kenties ratkaisu tälle ongelmalle. Se ei tarkoita, että oma seksielämä tulisi muuttaa jotenkin rajuksi, vaan tahdon tuoda esiin kysymyksen: ”Voimmeko omaksua mahdollisesti vieraalta tuntuvasta kulttuurista jotain omaan elämäämme?”

Tiedän BDSM:n nostattavan karvoja pystyyn myös seksologian ammattilaisten joukosta. Tahdonkin osaltani olla poistamassa stigmaa tähän liittyen, jotta kaikki voisivat olla omia itsejään ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta. Lisäksi toivon, että kaikki, joilla on kysymyksiä teemaan liittyen, kokisivat ymmärtäväisen kohtaamisen seksologian ammattilaisen kanssa.

Kuka voi vastata kyselyyn ja miten kyselyyn vastataan? Kysely on toteutettu Google Formsilla. Kyselyyn voi vastata kuka vain fyysisesti vammainen henkilö. Lomakkeessa on kohta, jossa eritellään, onko vastaaja vammautunut vai vammainen syntymästään saakka. Voit vastata kyselyyn, olit sitten kokenut tai aloittelija BDSM:n maailmassa, jopa silloin, jos aihe on vasta alkanut kiinnostaa. Kuulisin mieluusti näkemyksiä myös silloin, jos BDSM ei tunnu lainkaan omalta jutulta. Voit siis vastata halutessasi kaikkiin, tai vaan osaan kysymyksistä. Luonteeltaan kysymykset ovat vaihtelevia. Löytyy niin valinta – kuin monivalintakysymyksiäkin, lineaarista asteikkoa ja avoimia kysymyksiä. Vastauksia käsitellään anonyymisti, eikä vastaajia voi tunnistaa mistään. Kyselyn tuloksia käytetään esseen tukena, mutta niistä koostetaan myös yleiseen jakoon päätyvä yhteenveto, joka on vapaasti jaettavissa. Kyselyyn pääset tästä.

Toivon saavani kyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia, joten jaathan sitä omissa verkostoissasi.

 Iso kiitos avusta tämän kyselyn luomisessa ja rohkaisusta tämän esseeaiheen pariin kuuluu Tiina Manniselle (IG: @lempimieli)

Vastaa