Yleinen

Mitä BDSM-bileiden järjestäjien tulisi huomioida?

Disclaimer: Postauksen ei ole tarkoitus kritisoida yhtäkään bileitä järjestävää tahoa. Olen koonnut postaukseen seikat, jotka itse näen tärkeänä kävijän näkökulmasta.

BDSM-bileet ovat omanlaisensa maailma, jossa jokainen voi toteuttaa itseään eri tavoin, kuin muussa ympäristössä kenties voisi. Niillä on pitkä historia, joiden aikana erilaisille järjestöille on kehittynyt erilaiset tavat toimia. On kuitenkin muutama seikka, jotka olisi mielestäni tärkeää ottaa huomioon riippumatta siitä, millaiset bileet muuten ovat. Mitä nämä seikat ovat?

SISÄÄNPÄÄSY VAIN LIPULLA. Ymmärtääkseni tämä on käytäntönä useimmissa kinkyjärjestöissä. Olen kuitenkin kuullut, etteivät kaikki Suomen järjestöt noudata tätä periaatetta. Mielestäni tämä on mielenkiintoista, sillä monet harrastajat ovat kaapissa harrastuksensa kanssa. Onkin tärkeää, että tilassa on paikalla vain sellaisia ihmisiä, jotka tietävät, mitä ovat tekemässä: Ihmisiä, jotka ymmärtävät, kuinka tärkeää on vaieta muiden bilettäjien identiteetistä, ja jotka kunnioittavat toisten yksityisyyttä.

Oli BDSM sitten suurilla tunteilla ja tuntemuksilla leikittelyä tai kevyttä leikkiä, voi siihen sisältyä rajuja elementtejä. Suostumuksellista lyömistä, puremista, aistien rajoittamista ja alistamista. Lyödessä, purressa ja sitoessa voi saada pahaa vahinkoa aikaan, jos ei tiedä, mitä on tekemässä. Turvallisen session kulmakivi on keskustelu. Ennen leikkiä on tärkeää sopia siitä, mitkä ovat rajat, mitä halutaan ja miten tunnetiloista ja niiden muuttumisesta kommunikoidaan kesken session. Kommunikaation opettelu ja omien tunteiden sanoittamisen harjoittelu vievät aikaa.

Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa olet juuri pääsemässä tunnelmaan hyvien tyyppien kanssa. Paikalle ilmestyy tuntematon, kulttuurista tietämätön tyyppi. Miltä sinusta tuntuisi? Karisisiko turvallisuudentunteesi? Jos lippuja myydään ovelta, voi näin käydä. BDSM kiinnostaa monia, mutta yhtä lailla se herättää kummastusta ja hämmennystä, jopa inhoa. Jos paikalle pääsee ns. ulkopuolinen ihminen, on hän paitsi käytännön turvallisuusriski, myös mahdollinen tunnelman latistaja. Pahimmillaan he saavat kyseenalaistamaan järjestäjien toiminnan.

TILOJEN TULISI OLLA ESTEETTÖMÄT. Moni vammainen kokee BDSM-kulttuurin omakseen. BDSM:n merkitys vammaiselle voi olla moninainen. Osana seksuaalineuvonnan lopputyötäni teetin kyselyn BDSM:n merkityksestä vammaisille. Vaikka monet kokivat kulttuurin omakseen ja voivansa toteuttaa itseään sen kautta, nousi kyselyssä esiin myös tietyntyyppistä ulkopuolisuuden tunnetta. Syynä tälle oli biletilojen esteellisyys. BDSM-maailmaa sanotaan hyväksyväksi ja avoimeksi. Vaikka asenneilmapiiri olisikin kohdallaan, eivät tilat ole kaikille avoimia ja kutsuvia, jos tietty ihmisryhmä suljetaan säännöllisesti pois, fyysisistä syistä. Ymmärrän tilojen, jotka kelpaavat tällaisten kekkerien järjestämiseen, olevan hyvin rajalliset. Esteettömyysratkaisuihin olisi kuitenkin pyrittävä parhaansa mukaan. Esteetön ei ole pelkästään portaattomuutta, vaan tiloissa pitää mahtua esimerkiksi liikkumaan kaikenlaisilla apuvälineillä.

RAHA EI SAA HALLITA BILESKENEÄ. Hyvin harva taho Suomessa järjestää BDSM-bileitä tehdäkseen niillä bisnestä. Raha ei saa olla ainoa motiivi tämänkaltaisten tapahtumien järjestämisessä. Monesti hyvät juhlat rakentuvat vapaaehtoisten varassa, ja tätä työpanosta olisi osattava arvostaa. Kinkybileiden järjestämisellä on suuri merkitys BDSM-alakulttuurille ja sen muotoutumiselle.

TURVALLINEN TILA JA BILEIDEN KÄYTÖSSÄÄNNÖT ON AINA KÄYTÄVÄ LÄPI. Bileiden järjestäjän tehtävä on järjestää kävijöilleen mahdollisimman hyvät bileet. Hyvyys tai mahtavuus eivät ole sidoksissa laitteiden määrään tai välineisiin, vaan yhteishenkeen ja turvallisuuteen.

Turvallisen tilan periaatteet eivät ole kaikille niin tuttuja, kuin toivoisi. Kuuluu hyviin tapoihin kertoa ne ja varmistaa jokaisen osallistujan sitoutuminen niihin. Vaikka kulttuuriin kuuluvat ymmärtävätkin kommunikaation tärkeyden ja osaavat käydä asiat läpi ennen leikkiin ryhtymistä, on meidänkin keskuudessamme satunnaisia huonoja tyyppejä. Jos joku toimii asiattomasti, olisi tilanteeseen puututtava. Kouluttakaa siis henkilökuntaa, jolla on selkeät roolit, merkatkaa henkilökunnan edustajat selvästi esim. hihanauhoin, jotta heidät erottaa juhlijoiden joukosta. Turvallisemman tilan luomiseksi sääntöihin olisi hyvä lisätä turvasana ja ilmoittaa siitä kävijöille. Tämän kuullessaan jokainen tietäisi että sessioon, josta turvasana kuului on oikeus puuttua.

Turvallisuuteen liittyen on myös tärkeää pitää huolta siitä, että tilassa on ensiaputarpeita. Vaikka kuinka tietäisi, mitä on tekemässä, voi aina käydä jotain odottamatonta. Onkin hyvä, jos juhlakansalle ohjeistetaan jo varhaisessa vaiheessa, missä ensiaputarpeet ovat, mikäli niitä sattuu tarvitsemaan.

Vaikka monet BDSM-kulttuurin harrastajat tuntevatkin toisensa vähintään nimimerkiltä, mahtuu juhliin lähes aina ensikertalaisia. Bileissä voi olla myös tapahtumakohtaisia eroja. Kävijöiden ei voi olettaa tietävän käytäntöjä. Kertokaa illan kulusta ja mahdollisesti ohjatusta ohjelmasta, jos sellaista on. Se auttaa kävijöitä ymmärtämään, mitä on luvassa ja miten toimitaan. Lisäksi yleiset sessiointitilanteiden kommunikaatiokikat, kuten liikennevalot ja muut, olisi hyvä käydä läpi yhteisesti alussa, jotta jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi.

BDSM ei ole välineurheilua, kuten kaikki tiedämme. Bileet ovat kuitenkin mahtava paikka kokeilla sellaisia asioita, joita ei ole ehkä tullut ajatelleeksikaan. Koska itselleen vieraiden välineiden käyttöön liittyy aina riskejä, on laitteen läheisyydessä syytä olla joku, jolta voi kysyä apua, tukea ja neuvoja tarvittaessa. Jos ohjeistusta laitteen käyttöön ei ole mahdollista saada, olisi hyvä, jos sen läheisyydessä olisi esimerkiksi lyhyet kirjalliset ohjeet.

HUOLEHTIKAA HYGIENIASTA. Bileissä tupataan usein käyttämään samoja välineitä muiden ihmisten kanssa. Sessiointi on paljon mukavampaa ja myös turvallisempaa, jos välineistä pidetään leikkimisen jälkeen huolta. Väite, jonka mukaan puhtailla välineillä leikkiminen ei olisi mukavampaa ja stressittömämpää, sekä myös vastuullisempaa, on kummallinen. Kaikkien viihtyvyyden kannalta onkin tärkeä huomioida hygieniatarvikkeiden, kuten desifiointiaineiden riittävyys ja muistuttaa bilettäjiä niiden käyttämisen tärkeydestä.

EHKÄISYVÄLINEITÄ OLISI HYVÄ OLLA TARJOLLA JÄRJESTÄJIEN PUOLESTA. Kuten kaikki tiedämme, ei BDSM, tai edes tietyntyyppinen sessiointi välttämättä sisällä ollenkaan limakalvojen tai eritteiden kanssa tekemisissä oloa. Bileissä, kuten privaatimmassakin leikissä, on kuitenkin mahdollista, että sessioon kuuluu jonkinasteista limakalvokontakia. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella jokaisen omalla vastuulla olevan se, haluaako hän käyttää kumppaninsa kanssa ehkäisyä. Järjestäjien tulisi kuitenkin kannustaa tähän. Se osoittaa vastuullisuutta ja lisää järjestäjien luotettavuutta. Vastuullinen bilekävijä käyttää ehkäisyä, mutta joskus se on saattanut esimerkiksi innostuksesta tai jännityksestä unohtua. Kenties on ajatellut menevänsä vain katsomaan, mutta kohtaakin illan aikana ihanan ihmisen, jonka kanssa haluaisi iloitella enemmänkin. Kenties sessio, jonka piti olla vain piiskaamista, eskaloituukin limakalvokontaktiin. Syitä on monia. Oli syy mikä hyvänsä, olisi kondomien lisäksi niin suuseksisuojia kuin kumihanskojakin olla tarjolla heille, jotka haluavat niitä käyttää.

(Nappaa tästä tietoa uudenlaisista suuseksisuojista.)

Se, miten ja millaisia bileitä järjestetään, vaikuttaa suoraan siihen millaisena kulttuuri näyttäytyy ihmisille nyt ja tulevaisuudessa. Turvallisempaa ja inklusiivisempaa kulttuuria luodaan suoraan bilejärjestäjien toimesta. Jokaisella bileitä järjestävällä taholla on velvollisuus panostaa paremman skenen eteen.

Lue lisää BDSM-aiheisia tekstejäni:

Mitä jokaisen tulisi tietää BDSM-bileistä?

Miten tehdä BDSM- sessiosta turvallinen?

Vammaisuus & BDSM: Seksuaalineuvojaopintojeni pohjalta syntynyt blogipostaussarja, jossa pohdin kulttuurin merkitystä vammaisille ja kysymyksiä, joiden äärellä monet pyörivät

 

 

Vastaa