Yleinen

Sinulle, fysioterapian ammattilainen

Sinulle, fysioterapian ammattilainen

Tiedän, että toimenkuvaasi liittyy useita haasteita. Ensinnäkin, päiväsi täyttyvät suuresta määrästä piilotyötä. Et tee pelkästään asiakastyötä ja piiskaa hyväntahtoisesti toisinaan marisevia kuntoutujia. Kirjoitat myös heidän lausuntojaan. Juokset myös koulutuksissa, jotta pysyt kärryillä asioista ja pystyt tarjoamaan mahdollisimman monipuolista terapiaa asiakkaillesi. Alallasi kun tapahtuu jatkuvasti uutta.

Ei riitä, että pyörittelet papereita lausuntojen muodossa. Sen lisäksi joudut ottamaan osaa Kelan, kuntien ja muiden maksajatahojen kilpailutuksiin. Nehän tahtovat yleensä mahdollisimman matalaa hintaa. Saatat joutua alihinnoittelemaan itsesi, jotta pystyt tekemään töitä. Se ei ole reilua, ottaen huomioon, paljonko esimerkiksi jo koulutuksenne maksavat.  Kaikki se paperityö ja byrokratia on varmasti turhauttavaa ja tiedän monen rautaisen ammattilaisen olleen vähintään kerran hermorauniona näiden seikkojen äärellä. 

Haluan silti muistuttaa teitä aivan jokaista, että teette arvokasta työtä. Ilman teitä, monet vammaiset olisivat suurissa ongelmissa. Ilman teitä heillä ei olisi yhtä voimakasta tunnetta arvokkaasta elämästä, kuin heillä nyt on. Ilman teitä asiakkaillanne olisi kipuja, jotka saattaisivat estää kaikesta elämästä nauttimisen. 

Vaikka työ on raskasta, muistakaa, että olette tärkeitä. Muistakaa vaatia asiakkaalta. Pahimmassa tapauksessa saatat olla ainoa, joka häneltä arjessa vaatii tai jopa ainoita henkilöitä, jotka hänen pystyvyyteensä uskovat. Aina vammaiset emme esimerkiksi turhautumiseltamme ymmärrä omaa parastamme juuri sillä hetkellä. Etenkin, jos kyseessä on pieni lapsi. Silloin hän ehkä vain haluaa tutkia maailmaa tai jutella jostain joutavanpäiväisestä. Haluan kiittää jokaista terapeuttia, joka on keksinyt ja keksii myös tulevaisuudessa tapoja, jolla kuivasta treenaamisesta saa lapsen silmissä mielenkiintoista. Kyse voi olla esimerkiksi pullasta määränpäässä polkupyöräilyn jälkeen. Pieni lahjonta on aina hyvästä. 

Harjoittelu ja oman kehon toimimattomuus saattaa turhauttaa.  Muistakaa olla kärsivällisiä, jos mahdollista selittäkää sille lapselle, nuorelle tai aikuiselle miksi teette näin ja mitä hyötyä esimerkiksi kivuliaasta käsittelystä on. Kun ymmärtää syyt käsittelylle, sietää sen paremmin. Ainakin tulevaisuudessa, hän kiittää teitä, vaikka nyt tappelisikin vastaan. 

Muistakaa tehdä yhteistyötä vanhemman kanssa. Esimerkiksi, kertokaa huoltajille, että pelkästään teidän tekemänne työ kerran tai kaksi viikossa ei millään riitä lapsen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.  Kaikki vanhemmat eivät välttämättä suostu tähän kevyesti esimerkiksi kulttuurierojen tai poikkeavien ajattelumallien vuoksi, mutta pitäkää pintanne. Vaikka lapsen kanssa työskentely on toisinaan hankalaa, jos jaksatte tässä vaiheessa tehdä täysillä hommia, kiittää hän teitä myöhemmin siitä mitä olette tehneet. Takaatte hänelle itsenäisemmän ja fyysisesti helpomman arjen. Painottakaa itsenäisen harjoittelun ja tekemisen merkitystä myös nuorelle ja aikuiselle, sillä meilläkin saattaa tulla ns. elämä vastaan. 

Muistakaa, että olette luultavasti yksi hyvin tärkeä suhde vammaisen elämässä. Välillänne on luottamus, jota hän arvostaa suuresti. Vaikka turhautatte häntä toisinaan ihan liikaa ja he saattavat kirota teidät alimpaan helvettiin useampaan kertaan hiljaa mielessään. Olette paljon muutakin kuin terapeutteja. Etenkin pitkissä asiakassuhteissa teistä tulee omalla tavallanne myös uskottuja. Tapanne toimia voi tietyissä määrin juurtua asiakkaan mieleen tai muuttua omaksi sisäiseksi ääneksi. 

Tiedän että parhaimmat teistä tekevät työtä, silloinkin kun pitäisi levätä. Muistakaa pitää huolta myös itsestänne. Muistakaa ottaa vapaana. Aina ei tarvitse suorittaa ja olla kouluttautumassa lisää. Oma henkinen hyvinvointi ja läheisten kanssa vietetty aika on äärimmäisen tärkeää. Luultavasti toitotatte asiakkaillenne levon tärkeyttä, mutta saatatte unohtaa asian itse. Ottakaa joskus oppia omista sanoistanne.

Tiedän että ammattinne ei ole välttämättä se helpoin. Kiitos, että valitsitte tämän polun. Kiitos, että haluatte auttaa ja tukea meitä vammaisia ja myös vammattomia, joilla on kehonsa kanssa ongelmia. Olette tärkeitä ja teitä arvostetaan aivan liian vähän yhteiskunnallisella tasolla. Muistakaa, että asiakkaanne arvostavat teitä kyllä. 

Lisää tärkeää asiaa kuntoutuksesta:
Pitäisikö vammaisen kuntoutuksessa yhdistää eri fysioterapian tyylejä?
Etäterapiasta
Kuntoutuksesta poikkeustilassa
Pitkäjänteisillä asiakassuhteilla on merkitystä kuntoutumisessa
Onko fysioterapeutin koulutuksen nykytilanne uhka tulevien osaajien ammattitaidolle?

Muut kirjeeni:
Sinulle, rakas CP
Sinulle, rakas nuorempi minä
Sinulle, masennus
Sinulle, syömishäiriö
Sinulle, keho
Sinulle, seksuaalisuuteni
Sinulle, terveydenhuollon ammattilainen

Vastaa