Yleinen

Vammaisuus ja BDSM: Intro

Postaussarjan on ennen julkaisua katsonut ja kommentoinut ihana kollega. Sydämellinen kiitos hänelle.
Valmistuin joulukuussa seksuaalineuvojaksi. Tein lopputyöni vammaisuuden ja BDSM:n yhteenlinkittymästä, ja siitä, miksi aiheesta pitäisi puhua enemmän. Aihe selvästi kiinnosti ja minua pyydettiin jakamaan lopputyössäni tekemäni havainnot. Sen lisäksi että asiaa pyydettiin minulta, minua harmitti jo lopputyötä tehdessä, miten jouduin jättämään mm. esseen pituusrajoituksista johtuen monia mielenkiintoisia kyselylomakkeessa esiin nousseita teemoja varsinaisen esseen ulkopuolelle. Aihe ansaitsee paljon laajempaa pohdintaa kuin mitä lopputyöni mahdollisti. Niinpä syntyi tämä blogipostaussarja.

Miten sarja rakentuu?

Koska käsittelemäni aihe on laaja, jaan teemat erillisiin postauksiin. Näin jokainen teema saa ansaitsemansa fokuksen. Jaan postaukset seuraaviin teemoihin:

  1. Mitä jokaisen tulisi tietää BDSM-kulttuurista? (julkaistu 7.4.)
  2. Rajat ja kommunikaatio (julkaistu 13.4.)
  3. BDSM:n merkitys (julkaistu 20.4.)
  4. Tiedonhankinta ja kulttuuriin tutustuminen (julkaistu 25.4.)
  5. Seksologian ammattilaisen rooli ja haasteet liittyen BDSM-maailmaan (julkaistu 30.4.)

Postaussarja ei ole tieteellinen tutkimusartikkeli, joten sitä ei kannata myöskään käsitellä samaan tapaan. Tämä ei ole myöskään muuten akateeminen tekstisarja, sillä se karkoittaisi monet luotaan jatkuvalla lähdeviittailulla. Olen pyrkinyt tekemään postaussarjasta mahdollisimman helposti lähestyttävän. Käytän postausten rakentamiseen lopputyötäni varten luomaani anonyymia Google Forms -kyselyä, jossa oli sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn saattoi vastata paitsi kokenut konkari, myös henkilö, joka ei koe BDSM-kulttuuria omakseen, tai ei ole sitä vielä kokeillut, mutta tahtoisi. Kyselyn ensimmäinen osa selvitti kyselijän taustaa ja oli pakollinen. Toinen osa oli vapaavalintainen ja kartoitti vastaajien suhdetta kulttuuriin. Kyselylomakkeeni materiaalin pohjalta teen tulkintoja ja erilaisia ehdotuksia / vinkkauksia teemaan liittyen. BDSM:n vammaiselle tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin lähes mahdoton ymmärtää, ellei ymmärrä ko. maailmaa ylipäätään. Tulen siis puhumaan kussakin teemapostauksessa myös teemasta yleisesti En tule merkkaamaan käyttämiäni kirjalähteitä tekstin sisään, vaan kaikki juttusarjaa tehdessä hyödynnetyt teokset löytyvät tämän postauksen lopusta. Kun lainaan suoria sitaatteja luomastani tutkimuskyselystä, merkkaan ne kursiivilla. Suomessa vammaisuuden ja BDSM:n yhteenliittymistä ei ole tietämykseni mukaan tutkittu lainkaan, joten spesifisti vammaisuuteen liittyvät tutkimushavaintoni ovat peräisin ulkomailta

Miksi tämä aihe valikoitui ja mikä postaussarjan tarkoitus oikeastaan on?

Aihe valikoitui silkasta kiinnostuksesta. Uskon BDSM-kulttuurissa olevan paljon sellaista, mitä voitaisiin ottaa ihan yleiseen keskusteluun liittyen seksuaalisuuteen ja seksiin. Nämä ovat esimerkiksi kommunikaatio ja koko kehon tunnustaminen erogeenisena alueena. Lisäksi oikein toteutettu BDSM laittaa ihmisen miettimään rajojaan ihan eri tavoilla kuin aiemmin, sillä leikkimisessä mennään omien tunteiden ja tuntemusten rajoille, ja on tärkeää olla valmis sanoittamaan ja toisaalta myös tunnistamaan, mihin on valmis.
Postausten tarkoitus onkin avata ihmisten ymmärrystä BDSM maailmasta: Haluan poistaa teemaan liittyvää stigmaa, jotta kaikki, joita kulttuuri jossain määrin kiinnostaa, voisivat löytää oman polkunsa. Jos henkilöt kaipaavat apua johonkin teemaan liittyvään mietteeseen, toivon heidän sitä myös saavan ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. Jokaisen kohtaamisen seksologian ammattilaisen kanssa tulee olla ymmärtäväinen ja lämmin. Toivon juttusarjan antavan paljon paitsi harrastukseen jo vihkiytyneelle, mutta toisaalta myös sellaiselle, joka haluaisi vasta tutustua asiaan. Toivon postaussarjan lisäävän myös seksologian ammattilaisten ymmärrystä kulttuurista.

Mitä BDSM on?

BDSM on suostumuksellista voimakkailla tuntemuksilla ja aistimuksilla leikkimistä. Se on heittäytymistä hetkeen ja tilanteeseen. Sen kulmakivenä on jatkuva kommunikaatio. Merkityksiltään se voi vaihdella erilaisille ihmisille hyvinkin paljon. Toisille se on seksuaalista nautintoa, jollekin se on enemmikseen roolien vaihtoa ja sitä kautta tapahtuvaa rentoutumista. Jotkut saavat siitä uusia kehotuntemuksia. Terminä BDSM tulee sanoista Bondage (sidonta), Dominance (dominointi), Sadism (sadismi) sekä Masochism (masokismi). BDSM-sessiossa, eli tilanteessa, jossa BDSM-elementtejä voi olla läsnä, voi olla mukana osia termin esiin tuomista sanoista, tai kaikki. Jokainen kuitenkin rakentaa omat leikkihetkensä sen mukaan, mistä hän ja partneri / partnerit pitävät. On tärkeää löytää sellainen partneri, jonka kanssa mieltymykset sopivat yhteen. Eri tarkoituksiin voi olla erilaisia partnereita. BDSM mielletään usein seksuaaliseksi. Osa voi kokea BDSM:n enemmänkin ei-seksuaaliseksi toiminnaksi. Tässä postaussarjassa kuitenkin käsittelen sitä nimenomaan seksuaalisuuden näkökulmasta.

Kyselystä

Kyselyn 2. osa, jossa vastaajat pääsivät pohtimaan suhdettaan BDSM-kulttuuriin, ei ollut pakollinen. Henkilöt saivat valita, mihin kysymyksiin vastaavat ja näin ollen kysymyksen kokonaisvastaajamäärä voi vaihdella hiukan.
Vastaajien taustasta keräsin seuraavat tiedot: Kyselyyn vastanneista 28 identifioitui naiseksi, 5 mieheksi ja 6 joksikin muuksi. 15 oli vammautunut ja 24 taas elänyt vamman kanssa koko elämänsä. Kyselyyn vastanneet ihmiset olivat hyvin moninaisia seksuaalisilta identiteeteiltään. Niukka enemmistö oli kuitenkin heteroita. Ikäjakauma oli 18-65 vuotta. Vastanneista 41% oli 26-35-vuotiaita, 25,6% oli 18-25-vuotiaita, 20,5% 36-45-vuotiaita, 46-55-vuotiata oli 7,7% ja 5,1% oli 56-65-vuotiata. Vastanneista 51,3% on kokeillut BDSM-sessiointia ja 33,3% ei ole kokeillut, mutta haluaisi. 15,4% vastanneista ei koe kulttuuria omakseen. Näitä tilastoja katsoessa huomaa, kuinka BDSM voi kiinnostaa ihmisiä iästä riippumatta. Uskaltaisin väittää, että vanhempien vastaajien määrä olisi kyselyssä suurempi, jos materiaalia olisi kerätty muuallakin kuin somessa. Lisäksi on otettava huomioon se fakta, että vanhemmat sukupolvet ovat kasvaneet ympäristössä, jossa seksuaalisuudesta ei puhuttu avoimesti.

Postaussarjaa tehdessä hyödynnetty lähdemateriaali:
BDSM-kyselyni ja seksuaalineuvonnan lopputyöni
Stefani Goerlich: The Leather Couch Clinical Practice with Kinky Clients
Tiia Forsström, Jouni Forsström: BDSM- Aapinen
Kate Kinsey: How to be healthy and happy submissive
Lee Harrington, Mollena Williams: Playing Well with others
Miriam Kaufman, Fran Odette, Cory Silverberg:The Ultimate Guide To Sex And Disability
Tellier Stephanie: Advancing the Disclousure: Disability &BDSM University of Detroit Mercy 2017
Tellier S. & Calleja N:Renegotianting sexuality following an Acquired disability: Best Practices for Counselors, Adultspan Journal, 2017.

 Muita tekstejäni BDSM – teemasta:
(lista päivitetty 17.12.2022.)

Miten tehdä BDSM – sessiosta turvallinen?
Mitä jokaisen tulisi tietää BDSM-bileistä?
Seksilelut arviossa: BDSM-Edition sekä Seksilelut arviossa: BDSM-EDITION 2
Dominan asiakkaana

1 vastaus artikkeliin “Vammaisuus ja BDSM: Intro”

Vastaa