Yleinen

Vammaisuus ja BDSM: Mitä jokaisen tulisi ylipäätään tietää kulttuurista?

Tämä postaus on osa “Mitä BDSM voi tarjota vammaiselle ja miksi teemasta tulisi puhua enemmän?” -juttusarjaa, jossa avaan laajemmin lopputyössäni esiin nousseita seikkoja. Tarkemmin juttusarjan rakentumisesta ja tarkoitusperistä voit lukea tästä. Ko. postaukseen on listattu myös sarjan muut osat ja linkit niihin löytyvät ko. postauksesta aina, kun uusi osa on julkaistu.
—-
BDSM-kulttuuri kiinnostaa yhä useampaa. Tähän on saattanut vaikuttaa monenlaiset asiat. Esimerkiksi yleisen, seksuaalisuuteen liittyvän keskustelun avautuminen on omalta osaltaan varmasti vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat alkaneet puhua ns. valtavirrasta eroavista, tai monipuolisemmista mieltymyksistään enemmän. Myöskin se, kuinka eriliet elokuvat ottaneet poikkeavat mieltymykset osaksi juontaan, on tehnyt kulttuuria tutummaksi ja näin ollen lähestyttävämmäksi ihmiselle, joka ei muuten välttämättä olisi BDSM-maailmaan törmännyt. Internetin tietotulva on myös lisännyt ihmisten ymmärrystä, tai ainakin tuonut BDSM- kirjainyhdistelmän ihmisten tietoisuuteen.

Mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää BDSM-kulttuurista, jopa ennen tämän blogijuttusarjan lukemista?

  • Kokemus BDSM-kulttuurista on yksilöllinen.  Jokainen määrittää itse, miten haluaa nimittää suhdettaan kinkykulttuuriin, jonka osa BDSM-elementit voivat olla. Joillekin se on elämäntapa, joillekin se on vain lisämauste seksielämään. Osan BDSM-leikit sisältävät kipua, toiset tahtovat vain henkisiä valta-asetelmia ja rooleja, kuten nöyryyttämistä. Jokainen myös itse määrittelee, mitkä kohtaamisensa elementit kokee osaksi BDSM-kulttuuria, vaikka yleiset linjaukset siitä, mikä on kulttuurin piirre, ovatkin olemassa. Kuitenkin jo kyselyyni vastanneista eräs nosti esiin, ettei hän ollut ajatellutkaan joidenkin intiimien hetkiensä elementtien olevan BDSM-elementtejä, ennen kuin vastasi kyselyyni. On tärkeää myös huomioida, ettei kaikkien BDSM-viehätys toteudu ns. fyysisellä tasolla. Eli toisin sanoen, osa voi kokea BDSM-viehätyksen vain ajatusten, eli fantasioiden tasolla ilman tarvetta sen konkreettiseen toteutukseen.
  • BDSM ei ole väkivaltaa. Vaikka BDSM sisältääkin rajuja elementtejä ja suurilla tunteilla ja tuntemuksilla leikkimistä, ei se, missään universumissa ole väkivaltaa. Kaikki, mitä sessiossa tullaan kokemaan, on neuvoteltu kumppanin kanssa rajoista keskustelun kautta etukäteen. Henkilöt myös tietävät, millä pääsevät tilanteesta pois, jos jokin alkaa tuntua epämiellyttävältä. Kyllä, myös tässä kulttuurissa on valitettavasti väärinkäytöksiä, mutta se ei ole BDSM:ää. Väärinkäytökset ovat seksuaalista väkivaltaa. Toki myös BDSM-kulttuurin sisällä voi tapahtua tahatonta väkivaltaa. Tämä voi johtua esimerkiksi kommunikaation puutteesta. Puhumisen tärkeyttä ei siis voi korostaa liiaksi.
  • Tietoa etsiessä on hyvä olla lähdekriittinen. On hienoa, kuinka erilaisista mieltymyksistä on alettu puhua viime vuosina enemmän.  Kaikki tieto tai mediatuotosten meille syöttämä kuvasto ei kuitenkaan näytä kulttuuria tai elementtejä positiivisessa valossa. Koska luomme mielikuvia näkemämme ja lukemamme perusteella asioista, jotka eivät ole meille entuudestaan tuttuja, olisi esimerkiksi mediatuotosten tärkeä pysähtyä miettimään, millaisen kuvan ne antavat vaikkapa alakulttuurista. Pahimmillaan ne lisäävät aiheeseen liittyvää stigmaa. Tästä voit lukea, miksi 50 Shades of Grey antaa BDSM-kulttuurista huonon kuvan. Vielä pahempi, ja virheellisempi kuvaus BDSM-kulttuurista on 365 Days.  Mikäli BDSM:sta haluaa etsiä kirjallisuuden kautta tietoa, kannattaa ensisijaisesti paneutua tietokirjallisuuteen. Maailma on täynnä BDSM-pornoa, mutta aikuisviihde ei tunnetusti ole se luotettavin tiedonlähde. Aikuisviihde on fantasiaa.
  • Kipinä kiinnostukseen voi lähteä monesta. Osa ihmisistä voi olla kokenut läpi elämänsä, siis jo ennen kuin tiesi termejä tai oikeita sanoja, BDSM-kulttuurissa olevan jotain juuri itselle. Kenties rajoittaminen tai rajoitetuksi tuleminen ovat aina tuottaneet jonkinnäköistä mielihyvää. Osaa kutkuttaa erityisesti kivun tuottaminen tai vastaanottaminen, toisia taas ajatus vallan luovuttamisesta. Joidenkin alkuinnostus kulttuuriin on voinut olla peräisin esimerkiksi asusteista ta välineistöstä, joita BDSM-sessioissa saatetaan käyttää. Jokainen kipinä BDSM-kulttuurista kiinnostumiseen on ihan yhtä validi.
  • Kulttuuriin liittyy stigmaa. Vaikka BDSM-kulttuurista puhutaan yhä enemmän ja yhä useammat ilmaisevat viehättyneensä maailmaan, liittyy siihen yhä stigmaa. Vinoutuneet ajattelumallit saattavat johtua esimerkiksi tiedonpuutteesta tai populaarikulttuurin antamasta virheellisestä mallista. Stigman vuoksi monet pysyvät harrastuksestaan kaapissa. He pelkäävät tiedon leviämisen vaikuttavan esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiinsa. Onkin tärkeää, ettei vahingossa tule potkaisseeksi kaapista sellaista henkilöä, joka olisi tahtonut siellä vielä pysyä. Toisaalta, jotta jokainen voisi olla avoimesti oma itsensä, tulee kulttuurista puhua avoimemmin. Mielenkiintoista kyllä, stigman merkitys ei noussut yhtä voimakkaasti esiin kyselyssäni, kuin mitä olisin odottanut sen nousevan. “Kulttuuriin liittyvä stigma on estänyt minua toteuttamasta itseäni” – väitteeseen  vastasi yht. 39 ihmistä. Heistä yht. 24 oli joko täysin eri mieltä, tai eri mieltä ko. lauseen kanssa. Jos tekisin kyselyn nyt uudestaan, pyytäisin vastaajia tarkentamaan halutessaan syitä miksi he ovat eri mieltä tahi samaa mieltä väittämän kanssa. Nyt kys. kohta puuttuu. Yksi kulma tarkastella yllättävää tulosta on seuraava: Seksuaalisuuden ilmaisu vammaisena on ylipäätään sen verran vaiettu aihe, ettei kinkyaspektin lisääminen tunnu vastaajasta enää kovin isolta jutulta.
  • BDSM ei ole kaikkien juttu. Asioista puhuminen ei tarkoita sitä, että kaikkien tulisi yhtäkkiä ruveta kinkyiksi. Kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää ei tule myöskään ymmärtää siinä määrin, että käsittäisi, miksi joku viehättyy jostakin itse eriskummallisena pitämästäsi. Seksuaalisuus on kuitenkin intiimi ja ihana asia, jota kaikkien tulisi voida toteuttaa kuten haluaa, kunhan toteuttaa sitä kaikkien potentiaalisten kumppanien suostumuksella. Tässä kohtaa on myös tärkeä muistaa, miten käsityksemme seksuaalisuudesta muuttuu koko ajan. Asiat, joita pidimme aiemmin varsin pervoina, kuten käsiraudat tai vaikkapa oraaliseksi, ovat nyt valtavirtaa. On ok lähteä kokeilemaan jotakin BDSM:sta tuttua juttua ja todeta, ettei se ollutkaan itselle sopivaa. Ihminen oppii itsestään periaatteessa vain kokeilemalla. Mihinkään ei tule kuitenkaan suostua painostuksesta. Kaikkeen on ok sanoa ei.

TERMISTÖ

BDSM-maailma vilisee erilaisia termejä. Osittain niiden käyttöön voi liittyä myös jonkin verran vaihtelevuutta riippuen siitä, millaisissa yhteisöissä pyörii ja toisaalta myös, mistä etsii tietoa. Tässä kuitenkin muutama yleinen termi, jotka ymmärtämällä on helpompi hahmottaa tätä maailmaa. Toisaalta osa näistä termeistä on sellaisia, että niiden sisältämän ajatuksen voisi ottaa käyttöön ihan yleiseenkin keskusteluun seksuaalisuudesta.

Bondagella viitataan lähtökohtaisesti sidontaan. Koen, että tällä voidaan kuitenkin laajemmassa keskustelussa viitata myös kahlitsemiseen. Sidonnassa voi kiinnostaa paitsi toisen liikkumisen ja liikkeiden rajoittaminen, myös rajoitettuna olo. Joku voi lisäksi saada kiksejä esimerkiksi siitä, kuinka viehättävältä toinen näyttää sidottuna. Vastaavasti joku pitää jäljistä, joita sitominen jättää.

Sessiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa on läsnä BDSM-elementtejä.

Vanillalla tarkoitetaan kinky-piireissä seksiä, jossa ei ole kinkyelementtejä, vaan joka menee valtavirran käsitykseen seksistä. Kinkyllä puolestaan tarkoitetaan tilanteita, joissa on läsnä ns. epätavallisia seksuaalisia mieltymyksiä.

Sadismi ja masokismi: Sadismi ja masokismi, tai niiden yhdistelmä, sadomasokismi, nähdään usein tietyntyyppisinä kulmakivinä. Sadismilla tarkoitetaan viehätystä, jonka henkilö saa toisen satuttamisesta, oli kyse sitten henkisestä tai fyysisestä kivusta. Masokismilla puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka henkilö on viehättynyt nimenomaan kivun tuntemuksesta. Sadomasokismissa nämä molemmat yhdistyvät. Huomionarvoista on, että BDSM-leikeissä kaikki kipu on ehdottoman suostumuksen alaista.

Fetissillä tarkoitetaan korostuneen voimakasta  seksuaalista viehätystä johonkin tiettyyn asiaan. Joissain, jopa useissa tapauksissa, fetissin toteutuminen voi olla avainasemassa seksuaalisen nautinnon saavuttamiseksi.Tällainen mieltymys voi olla esimerkiksi joihinkin materiaaleihin, kuten nahkaan, tai vaikkapa tietyntyyppisiin ominaisuuksiin. Ihmisillä on fetissejä, vaikkeivät he olisikaan osana BDSM-kulttuuria. BDSM-kulttuurissa joitain fetissejä on kuitenkin helpompi toteuttaa, tai niitä uskaltaa tuoda herkemmin esiin, sillä kaikki epätavallinen on helpompi hyväksyä.

Turvasana on BDSM-leikkien ehdoton turvamekanismi. Turvasana katkaisee tilanteen, joka tuntuu sessiointi- tai seksikumppanista epämiellyttävältä, tai kun jokin raja on ylitetty. Sanaa tulee kunnioittaa ehdottomana. Turvasanan käyttöä ei tarvitse perustella, mutta partneriuden lujittamiseksi ja tilanteen purkamiseksi olisi hyvä, jos osapuolet pystyisivät jossain kohtaa keskustelemaan läpi ne asiat, jotka sanan käyttöön johtivat. Turvasana olisi asia, joka tulisi mielestäni ottaa yleiseen käyttöön seksuaalisissa akteissa. Rajan kun voi ylittää missä tahansa tilanteessa, eikä ko. tilanteen siis tarvitse sisältää BDSM-elementtejä. Turvasana on hyvä pitää yksinkertaisena, jottei se vahingossakaan pääse leikin tiimellyksessä unohtumaan. Turvasanan käyttö ei suoraan tarkoita, että jompikumpi osapuolista olisi tehnyt jotain väärää. Se vain tarkoittaa tilanteen muuttuneen epämiellyttäväksi. Jos sanallinen kommunikointi on estetty suostumuksellisesti esim. gagilla, käytetään turvasanan sijasta turvaesinettä: Jos subilla tahi bottomilla on jokin hätä tai asiaa, tilanne keskeytyy. kun hän tiputtaa pitelemänsä esineen lattialle.

Aftercare eli jälkihoito on nimensä mukaan session jälkeinen tilanne, jossa puretaan niitä tunteita ja tuntemuksia, joita henkilölle on voinut session aikana herätä. Aftercare näyttäytyy jokaiselle omanlaisenaan ja se on tärkeää niin subille kuin dominoivallekin osapuolelle. Sen avulla varmistetaan että lasku todellisuuteen on pehmeä, eikä mikään tunne jää päälle. Tässä siis palataan takaisin ns. arkirooleihin, eikä session sisällä ollut dynamiikka enää vaikuta, ellei kyseessä ole suostumuksellinen, osittainen tai jatkuva (24/7) päällä oleva D/s–suhde.

BDSM:ssa on erilaisia rooleja. Dominoiva osapuoli esimerkiksi omaa BDSM-tilanteessa vallan ja komentaa, nöyryyttää, ja/ tai tuottaa kipua. Hän saa jostain tai kaikista näistä mielihyvää. Sub on puolestaan termi, jota käytetään alistuvassa asemassa olevasta henkilöstä. Sub saa kiksinsä toisen miellyttämisestä, palvelemisesta, nöyryytettynä olemisesta tai esimerkiksi kivun vastaanottamisesta. Switch puolestaan voi saada mielihyvää kummassa tahansa roolissa olemisesta ja hänen mielihalunsa vaihtelevat tilanteesta tai suhteesta riippuen. Joskus domin ja subin rinnalla voidaan käyttää termejä top ja bottom, mutta ne eivät ole aina synonyymejä. Topilla viitataan henkilöön, joka tekee asioita, esimerkiksi sitoo toista. Hän ei kuitenkaan välttämättä dominoi, vaan voi jopa seurata bottomin eli sidottavan ohjeita. Näin ollen dominoiva asema on bottomilla. Jokainen sessiointipari päättää itse dynamiikkansa.

On olemassa myös osittaisia, tai 24/7 D/s – dynamiikan omaavia suhteita. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että D/s – dynaamiikka on läsnä myös arkisissa toimissa, sillä alisteisessa asemassa oleva on valinnut antaa elämässään domille paljon valtaa. Kyse on rajulta kuulostavasta asetelmastaan huolimatta siiti valinnasta. Subia ei ole (ellei asemaa käytetä törkeästi väärin) painostettu tähän.  Vallasta luopuminen voi, tuntua subista vapauttavalta. Hän ei ole menettänyt toimijuuttaan.. Se, miltä tällainen suhde käytännössä näyttää tai mitä se osapuoliltaan vaatii, riippuu puhtaasti siihen kuuluvista ihmisistä ja heidän rajoistaan. Kaikesta on neuvoteltu osapuolten kanssa suostumuksellisesti. Suhteen dynamiikka voidaan myös purkaa kummankin osapuolen toimesta.

BDSM-maailmaan edes tutustumismielessä sukeltaminen ei vaadi muuta kuin avarakatseisen mielen. Sukeltamista toki helpottaa se, jos ymmärtää jonkin verran kulttuuriin liittyviä termejä.

 Muita tekstejäni BDSM – teemasta luettavaksi (lista päivitetty 17.9.2022):
Miten tehdä BDSM – sessiosta turvallinen?
Seksilelut arviossa: BDSM-Edition
Dominan asiakkaana

Vastaa