Yleinen

Stop henkiselle väkivallalle!

Henkinen väkivalta on aihe, josta vaietaan. On aika puhua siitä ääneen. Monet ovat joutuneet sen kohteeksi. Mukaan lukien minä ja useat ystäväni.

Toisinaan voi käydä niin, ettei uhri itsekään tunnista henkistä väkivaltaa ennen kuin yrittää parantaa sen aiheuttamia haavoja. Ihmisillä tuntuu olevan jokseenkin kieroutunut käsitys väkivallasta. Monet pitävät väkivaltaa todellisena vasta, kun siitä jää silmillä nähtäviä jälkiä. Ongelma henkisen väkivallan kohdalla on siinä, ettei se jätä ulkoisia jälkiä.

Miltä nämä haavat näyttäisivät, jos erottaisimme ne?

Henkistä väkivaltaa on kontrollointi ja sairaalloinen mustasukkaisuus. Sitä on alistaminen, halventaminen ja haukkuminen. Uhrista voidaan levitellä perättömiä juoruja ja hänet voidaan eristää läheisistään. Uhrin kotieläimiä voidaan vahingoittaa ja hänen tavaroitaan rikkoa. Myös itsemurhalla uhkailu on eräs väkivallan ilmenemismuodoista. Merkittävin seikka, joka erottaa henkisen väkivallan ajattelemattomasta tai typerästä käytöksestä on se, että henkisen väkivallan käyttäjä on täysin välinpitämätön uhrinsa tunteita kohtaan.

Henkisen väkivallan uhri ei välttämättä uskalla puuttua saamaansa kohteluun, sillä hän voi pelätä kuvittelevansa tai liioittelevansa oman tilanteensa vakavuutta. Uhri saattaa tyrmätä varovaiset kysymykset järkyttyneenä. Hän voi vähätellä kokemaansa kohtelua ajatellen jollain sairaalla tavalla ansaitseenna sen. Valitettavan henkisen väkivallan käyttäjät ovatkin mestarillisia manipuloimaan. He saattavat saada uhrinsa epäilemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja muistojaan. Uhri voi pelätä, ettei hänen avunpyyntöjään otettaisi tosissaan, koska fyysiset todisteet väkivallasta puuttuvat.

Uhrin itsetunto murenee pala palalta, eikä lähipiiri välttämättä enää tunnista häntä omaksi itsekseen. Uhri saattaa muuttaa käytöstään tai ulkonäköään, esimerkiksi miellyttääkseen parisuhteen väkivaltaista osapuolta. Hän saattaa mennä vaikeaksi ja vetäytyä kuoreensa tietyistä asioista puhuttaessa. Ulkopuolisen saattaa olla vaikea puuttua tilanteeseen juuri uhrin eristyneisyyden vuoksi. Ehkä uhri pelkää tilanteen pahenevan, jos joku tietää asiasta.

Usein henkistä väkivaltaa ei nähdä yhtä vakavana fyysisen väkivallan kanssa. Jatkuvat pelkotilat, riittämättömyyden tunteet ja kontrolloiduksi tuleminen aiheuttavat mm. masennusta ja muita mielenterveydenongelmia. Jäljet saattavat näkyä lisäksi esimerkiksi siten, että ihminen on vielä vuosiakin myöhemmin varpaillaan kaikissa ihmissuhteissaan, peläten suututtavansa ympärillä olevat ihmiset ja kärsivänsä sen seurauksista.

Satutettunakin sitä yrittää hymyillä, peittääkseen kivun.

Kiinnittäkää huomiota ihmisiin ympärillänne Uskaltakaa ottaa asia puheeksi, jos huomaatte ilmassa pieniäkin merkkejä siitä, ettei läheisenne, tai vaikkapa työtoverinne, voi hyvin.

Jos koette henkistä väkivaltaa, sanoittakaa kokemuksenne. Jos ette uskalla puhua siitä viranomaiselle, keskustelkaa ensin läheistenne kanssa. Asiat voivat muuttua paremmaksi vain jos niistä puhuu ja ne tuo esille. Muista, ettet ole yksin!

 

Apua väkivallan uhreille tarjoavat mm:

Nollalinja: 080 005 005

Naisten linja: 0800 02400

Maskeeraus ja kuvat © Aliisa Talonen

 

 

 

Vastaa