Yleinen

Sananen kiusaamisesta

Kiusaaminen koskettaa jollain tasolla meistä jokaista. Vähintäänkin tunnemme jonkun, joka on joskus joutunut sen kohteeksi. Ilmiöstä puhutaan paljon, mutta käytännössä siihen puututaan vähän. 

Kiusaaminen voi olla fyysistä, kuten tönimistä, lyömistä tai potkimista. Se voi näyttäytyä esimerkiksi haukkumisena ja mustamaalaamisena. Se voi olla systemaattista ulkopuolelle jättämistä. Kieroutunein juttu  yhtälössä on se, että kiusatun ei tarvitse olla edes mitenkään erilainen joutuakseen moisen käytöksen kohteeksi. Siihen voivat riittää vaikkapa silmälasit, erikoiset hiukset, “vääränlainen” keho tai poikkipuolinen sana hänelle, joka ottaa ihmisen silmätikukseen. Usein vihamielinen käytös kumpuaa siitä, että kiusaajalla itsellään on paha olla ja hän on epävarma itsestään.

Nykymaailma on siinä mielessä pulmallinen, että kiusaaminen ei rajoitu enää tiettyihin ympäristöihin kuten kouluihin tai työpaikoille. Nykyään toisen mollaamista ja satuttamista on helppo jatkaa verkon välityksellä vuorokaudenajasta riippumatta. Sitä on lähes mahdoton päästä pakoon. Juorut ja huhut leviävät ja pahantekoon on helppo saada suuri massa mukaan. Hekin, jotka eivät suoranaisesti osallistu toimintaan, saattavat vältellä kiusatun seuraa, jotta heitä itseään ei leimattaisi. 

Aikuisetkin joutuvat kohtaamaan tämän ilmiön, jonka ajatellaan usein jäävän leikkikentälle. Koska sitä ei nähdä todellisena ongelmana, siihen on hankala puuttua. Toisinaan paremmassa asemassa olevat saattavat simputtaa alaisiaan ja perustelevat sen valta-asetelmalla, jonka oma rooli työpaikalla on mahdollistanut.

Joillain ihmisillä on kummallinen käsitys siitä, että kiusaamisella ei olisi pitkäaikaisia vaikutuksia. Että se olisi jonkinlainen “vaihe”, jonka vaikutukset hälvenisivät esimerkiksi koulua vaihdettaessa tai kiusaamisen loppuessa muuten. Väärin. Kiusaaminen jättää pysyvät arvet. Se vaikuttaa tapaan, jolla näet itsesi. Se voi aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten masennusta tai ahdistusta, jotka voivat jatkua vuodesta toiseen kiusaamisen loputtuakin. Ihmisiin voi olla hankala luottaa ja läheisten ihmissuhteiden muodostaminen mutkikasta. Traumat voivat vaikuttaa käytökseen moninaisin tavoin.

Kiusaamiseen tulee puuttua entistä voimakkaammin. Väliin meneminen voi tuntua pelottavalta ja vaaralliselta, osittain aiheestakin. Se on silti oikea teko. Jos ei itse uskalla tai voi mennä väliin, on tärkeä hälyttää apua. Opettajien, ja läheisten sekä työpaikalla pomojen on pyrittävä avaamaan silmiään merkeille ja oirehtimiselle. Näiden tahojen on otettava vakavasti se, jos heidän tietoonsa tuodaan mahdollisia kiusaamistapauksia.  Heille on annettava aiempaa paremmat työkalut tilanteisiin puuttumiseen. Meidän on taisteltava kiusaamista vastaan. 

Vastaa