Vammaisuus

Onko vammaisella vähemmän tunteja vuorokaudessaan?

Jokaisella meillä on käytössämme vain 24 tuntia per vuorokausi. Kokemus ajasta on silti suhteellista. Toisista tuntuu, että aika menee madellen, toisista se taas hurahtaa ohi ennen kuin tajuaakaan. Paljon riippuu myös siitä mitä on tekemässä. Taannoin minulta kysyttiin, määräytyykö vammaisen aikakäsitys jollain lailla eri tavalla. Uskaltaisin väittää, että kyllä.

Lähdetään ihan siitä, että toimintamme on usein hitaampaa. Lihaksemme voivat olla jäykemmät tai löysemmät kuin vammattomalla ihmisellä, joten niiden kontrollointi on haasteellisempaa. Toisekseen, jos asuu esimerkiksi palvelutaloissa voi joutua odottamaan apua pidemmän aikaa. Jos aika kuluu itsestä riippumattomaan peukalonpyöritykseen, on käytössä olevia tunteja vähemmän. Lisäksi on otettava huomioon, että eri avustajat suoriutuvat tehtävistään eri nopeuksilla.

Jos unohdetaan hetkeksi arkisiin toimintoihin menevä aika, sanoisin, että meillä on käytössämme huomattavasti vähemmän vapaa-aikaa. Liikkumisemme täytyy suunnitella tarkemmin, sillä esimerkiksi taksi pitää tilata etukäteen. Se ei tarkoita, että kyydit olisivat ajallaan. Lue lisää Kela-kyytien ongelmista, sekä vammaispalvelun järjestämistä kyydeistä.  Sen lisäksi vapaatamme syövät terapiat ja lääkärikäynnit, joita vammattomilla ei ole.

Teemme paljon piilotyötä, josta emme saa palkkaa. Tähän kuuluu paperien pyöritys, joka on erityisesti työnantajamallissa tuttua. Vähintään kerran kuussa täytyy kunnille lähettää tuntilistoja, sairaslomatodistuksia, mahdollisia työsopimuksia, verokortteja ja muita ilmoituksia. Jos palkkoja ei ole maksettu, tulee selvitettävää. Samoin meidän täytyy etsiä sijaisia yllättävien sairastapauksien varalle. Tämä on yllättävä aikasyöppö, jonka olemassaoloa ei itsekään tajua ennen kuin vilkaisee kelloa. Lue enemmän siitä, kuinka työnantaja hyötyisi koulutuksesta.

Suhteemme aikaan on erilainen siinä mielessä, että spontaanius on meille vieraampi käsite. Viittaan tällä siihen, että kuten olen aiemmissakin postauksissa maininnut, asioita täytyy suunnitella etukäteen, paitsi liikkumisen suhteen myös sen suhteen ehtiikö asian X tehdä annettujen työtuntien puitteissa. Aina täytyy laskea tehtäviin asioihin sellainen pieni ylijäämävara. Eihän ole tarkoituksenmukaista, että avustaja jäisi vaikkapa ylitöihin, jos sitä pystyy välttämään.

Hahmotushäiriö saattaa vaikuttaa joillakin käsitykseen siitä, miten paljon johonkin asiaan x kannattaisi varata aikaa. Usein virhearvioinnit sattuvat siinä, kun ajattelee selviävänsä jostakin nopeammin kuin todellisuudessa kykenee. Ties kuinka monta kertaa olen kironnut sitä, että kello on jo miljoona, ja olen vasta puolivälissä suunnittelemiani tekstejä.

On myös olemassa useita sairauksia, joiden oirekuvaan kuuluu fatiikki, eli neurologinen väsymys, joka ei johdu esimerkiksi univeloista. Se on lamauttava. Selvitäkseen päivistä fatiikin kanssa joutuu usein paitsi ottamaan pikatorkkuja myös laskemaan tarkemmin sen, mihin lusikat kulloinkin riittävät. Kun keskimääräistä huomattavasti suurempi aika kuluu nukkumiseen, on käytettävissä olevien tuntien määrä huomattavasti vähäisempi.

Toisaalta voi myös ajatella, että kaikki tämä suunnitelmallisuus ja suunnittelemisen vaatiminen aiheuttaa sen, että meistä vammaisista aika tuntuu kuluvan hitaammin kuin vammattomasta. Etenkin jos joutuu odottelemaan. Pahimmassa tapauksessa odotteluun kuluvaa aikaa, kun ei voi mitenkään käyttää hyödyksi, meditointikaan kun ei kaikille toimi.

Tästä voimme siis päätellä, että yksiselitteistä vastausta kysymykseen “Kuluuko vammaisen aika nopeammin vai hitaammin kuin vammattoman ihmisen?” tai “Onko meidän aikakäsityksemme jollakin tavalla erilainen suhteessa sellaiseen, jolla rajoitetta ei ole?”, on hankala sanoa. Loppupeleissä se, miten kokee viisareiden tikittävän eteenpäin, on suhteellista.

 

Vastaa