seksuaalisuus

Mitä sinun pitäisi tietää seksuaalineuvonnasta?

Seksuaalisuutta on kautta aikojen pidetty intiiminä ja yksityisenä asiana. Sitä se onkin, tavallaan. Siitä huolimatta seksistä ja seksuaalisuudesta tulisi uskaltaa puhua aiempaa avoimemmin. Jos keskustelu olisi avoimempaa, ihmiset eivät luultavasti kipuilisi itsensä kanssa ko. teemasta ihan niin paljon. Ainakin he uskaltaisivat hakea apua aiempaa helpommin. Mitä jokaisen, joka empii neuvontaan menemisen kanssa, pitäisi tietää?

Neuvoja voi ponnistaa hyvin eri lähtökohdista suhteessa kollegaansa. Neuvojan ei tarvitse omata sote-alan ammattia, ainakaan välttämättä. Monet AMK-linjat, jotka tarjoavat koulutuksia seksologiaan liittyen, vaativat usein taustan ko. alalta. Se ei kuitenkaan ole velvoite esim. Sexpo-säätiöllä. Tausta vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten henkilö katsoo maailmaa ja millä tavoin hän tekee neuvontaa. Näinpä ollen neuvojien lähestymistavat, tai tehtävät, joilla he lähestyvät asiakkaan kokemia haasteita, voivat olla erilaisia. Toiset neuvojat esimerkiksi antavat asiakkaalle enemmän kehollisia harjoitteita, kuten hellyysharjoitteita. Osa neuvojista käyttää hyödykseen esimerkiksi taiteen keinoja työstäessään haastavia teemoja asiakkaiden kanssa. Paitsi tehtävien tyyliin, tausta vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, millaiset taustatiedot meillä on ihmisyydestä ja kehollisuudesta. Oli neuvojan tausta mikä tahansa, hänen ymmärryksensä seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista on raudanlujaa ja kehitämme itseämme ja tietopankkiamme (toivottavasti) tasaisella tahdilla. Otathan huomioon, että meillä kaikilla on kuitenkin erikoistumisalueemme, eli ne, mistä osaamme antaa spesifiä tietoa.

Neuvoja ei ole ajatustenlukija. Seksologian ammattilaisena ymmärrämme, että aroista ja intiimeistä asioista voi olla haastavaa puhua tuntemattomalle ihmiselle. (Toisinaan tuntemattomille ihmisille puhuminen kuitenkin helpottaa. Kanssamme keskustellessa ei ole läsnä samanlaisia ennakko-oletuksia ja asenteita, joita ystävän kanssa puhuessa olisi. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia, että käsityksemme sinusta muuttuisi. Lisäksi meillä saattaa, ja toivottavasti onkin, tarjota sinulle sellaisia työkaluja, joita ystävälläsi ei olisi. Ammattilaiselle puhuminen takaa siis ennakko-oletuksista riippumattoman näkökulman asioihin, sekä tietotaidon, jollaista maallikolla ei välttämättä olisi.

Pyrimme luomaan tilasta mahdollisimman turvallisen, jotta voisit olla oma itsesi ja avautua meille sydämelläsi olevista asioista. Meille saa sanoa, jos sanomme jotakin väärin. Ymmärrämme, jos sinulla ei ole sanoja kertoa tilanteestasi. Yritetään etsiä niitä sanoja yhdessä. Emme kuitenkaan osaa lukea ajatuksiasi. Tarvitsemme siis jotakin, josta lähteä työstämään tilannettasi yhdessä kanssasi. Pyri siis käyttämään niitä sanoja, joita sinulla tähän hetkeen on.

Neuvonta on henkilökemiaa. Jokainen seksologian ammattilainen ponnistaa omista lähtökohdistaan. Jokaisella on kokemuksia, jotka heijastuvat työhön, joko suoraan tai välillisesti. Teemme työtä persoonallamme. Neuvonta on siis meidän näköistämme, vaikka asiakas onkin työn keskiössä. Kuten kaikki auttamistyö, myös neuvontatyö on vahvasti sidoksissa henkilökemiaan. Jotta neuvonnasta on apua, täytyy sinulla asiakkaana olla luottavainen ja turvallinen olo, sellainen, että pystyt työskentelemään kanssani ja olosi on mahdollisimman mukava. Jos tuntuu, ettet saa neuvonnasta irti tarvitsemiasi asioita tai pahimmillaan mitään, sano siitä rohkeasti. Jokainen ammattitaitoinen neuvoja ymmärtää, ettei vika ole hänessä itsessään ja ohjaa sinut mieluusti kollegalleen. Neuvontaprosessissa meille tärkeintä on sinun hyvinvointisi.

Neuvonta ei ole pikaratkaisuja. Vaikka kuinka haluaisin, en neuvojana voisi sormiani napauttamalla parantaa ongelmiasi tai tarjota yksiselitteisiä vastauksia mietteisiisi tai kysymyksiisi. Jokaisen kokemus seksuaalisuudesta on yksilöllinen. Näin ollen se, mikä auttaa, on myös yhtä yksilöllistä. Voin neuvonnassa ainoastaan tarjota sinulle mahdollisia ahaa-elämyksiä ja työkaluja haasteiden ja mietteiden työstämiseen. Seksuaalisuussuhteen muuttaminen on aina prosessi. Mitään ei tapahdu hetkessä. Halun muutokseen on lähdettävä nimenomaan itsestä. Seksuaalisuussuhteen muuttaminen voi viedä vuosia, ja välillä voi olla takapakkiakin, ympäristön muutosten seurauksena. Samalla tavalla kuin muissakin muutoksissa, seksuaalisuussuhde on muotoutuu vuosien ajan saatossa ja tietoiset muutokset voivat olla vielä pittempi prosessi.

Neuvonta on luottamuksellista. Voit tulla vastaanotolle omana itsenäsi. Kerro meille itsestäsi, mitä tahdot ja koet hyväksi juuri siinä hetkessä. Meidän tehtävämme ei ole tuomita tai kyseenalaistaa elämänvalintojasi. Kuuntelemme ja reagoimme kertomaasi. Tartumme niihin seikkoihin, joista koemme olevan hyötyä niihin kysymyksiin, joiden vuoksi neuvontaan tulit.

Voit olla rauhallisin mielin, sillä emme kerro asioitasi eteenpäin. Kaikki, miitä neuvonnassa käydään läpi, jää vain meidän välillämme. Muistiinpanot, joita teen, ovat sellaisia, ettei niistä voi tunnistaa sinua. Tuhoan muistiinpanot asiakassuhteemme loppuessa. Vaikka tapaamisemme ovat luottamuksellisia, tahdon muistuttaa omaavani ilmoitusvelvollisuuden viranomaisille, jos kerrot jotain ilmoituskynnyksen ylittävää. Ennen kuin tarvittaessa kerron asiasta eteennpäin, keskustelen siitä luonnollisesti kanssasi.

Neuvonta on työtä. Neuvojaksi pääsee vain koulutuksen kautta. Koulutus on raskas tutkimusmatka paitsi syvälle seksuaalisuuden maailmaan, myös neuvojan omaan elämään. Koulutus usein myös maksaa paljon. Kun valmistumme, käytämme paljon vapaa-aikaamme sivistääksemme itseämme seksuaalisuuden teemoista. Neuvonta on tunnetyötä ja ihmisten kohtaamista raskaiden, tai ainakin tärkeiden asioiden äärellä. Tähänkin työhön liittyy paljon piilotyötä, eli sellaista hommaa, joka ei näy asiakkaille. Vaikka työ on rakasta, on se myös raskasta. Tarvitsemme aikaa palautua ja rentoutua. Kuten muistakin hommista, myös tästä työstä on saatava palkkio. Kunnioitathan työtämme, etkä kinua meiltä ilmaista neuvontaa esim. somessa.

Neuvonnan keskiössä on asiakas. Sinä olet asiakkaana neuvonnan ydin, ja se, mistä keskustelemme. Sinulla on oikeus rajata, mitä kerrot meille ja olla tarttumatta niihin asioihin, jotka tuntuvat sinusta siinä hetkessä liian haastavilta käsitellä. On tärkeää muistaa, että neuvojalla on samanlaiset oikeudet kieltäytyä vastaamasta hänen elämäänsä kohdistuviin kysymyksiin.

Ei ole liian pientä tai suurta asiaa hakeutua neuvontaan. Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä kaikenlaisia asioita liittyen seksuaalisuuteen, seksiin, haluttomuuteen, ihmissuhteisiin tai kehonkuvaan. Monesti ihmiset esimerkiksi pohtivat, onko jokin asia omassa kehossa, tai seksuaalisessa käyttäytymisessä normaalia. Luultavasti ne mietteet, joiden kanssa hakeudut neuvontaan, ovat neuvojalle entuudestaan jo jossain määrin tuttuja. Et ole mietteidesi kanssa yksin. Tule tilanteeseen rohkeasti omana itsenäsi puhumaan asioista oikeilla nimillä, juuri sellaisella tavalla kuin itse siinä hetkessä pystyt. Mitään sellaista, mitä et tahdo kertoa, ei luonnollisestikaan tarvitse kertoa. On kuitenkin olennaista, että pyrkisit tulemaan neuvontaan omana itsenäsi. Sinulla saattaa olla tarve selitellä, miksi olet neuvonnassa, ja vakuuttaa meidät jostain, sillä yhteiskunta on sitä mieltä, että avun pyytäminen olisi jotenkin noloa. Meille sinun ei tarvitse selittää mitään. Kohtaamme sinut sellaisena kuin olet ja mahdollisimman lempeästi. Toisin kuin yhteiskunta haluaa väittää, avuntarpeen myöntäminen ei ole noloa. Se on hienoa. Tahdot parantaa elämänlaatuasi.

Seksuaalineuvonta on ennen kaikkea ihmistyötä. Näin ollen jokainen kohtaaminen on uniikki. Siitä huolimatta on tiettyjä asioita, joita toivoisimme asiakkaiden muistavan: suurin niistä on kunnioituksen ja yksilöllisyyden muistaminen myös neuvojan työpanosta tarkasteltaessa. Kun molemmat osapuolet kunnioittavat toisiaan, neuvonnasta on huomattavasti enemmän hyötyä.

Kaipaatko seksuaalineuvontaa? Lue lisää tarjoamastani neuvonnasta.

Lue myös:
Millaisia asenteita / kysymyksiä olen kohdannut kertoessani olevani (tuleva) seksuaalineuvoja?
Yksinkertaisisia keinoja seksuaaliterveydestä huolehtimiseen
Miksi seksuaalisuuteen ja seksistä liittyvistä seikoista vaikeneminen on haitallista?

Vastaa