Yleinen

Mitä jokaisen tulisi tietää BDSM-bileistä?

 

Bileet ovat joillekin olennainen osa BDSM-kulttuuriin liittyvää itsensä toteuttamista. Seksuaalisesti vapautunut tila, jossa samanhenkiset ihmiset pääsevät toteuttamaan itseään ja tutustumaan muihin samalla tavoin ajatteleviin ihmisiin, kokeilemaan uusia juttuja ja löytämään kiinnostuksenkohteita. Ajatuksen tasolla idea on varmasti kutkuttava. Käytännössä homma ei kuitenkaan välttämättä ole niin yksinkertainen. BDSM-maailmaan ja etenkin bileisiin saattaa liittyä ennakkoluuloja.

 

KENENKÄÄN EI TARVITSE TEHDÄ MITÄÄN KENENKÄÄN KANSSA. BDSM-bileitä ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa ihan tavallisiksi kekkereiksi. Siinä mielessä ne kuitenkin ovat kuin mitkä tahansa muut pippalot, että jokainen saa osallistua niihin juuri sellaisena kuin on. Osallistuaksesi bileisiin sinun ei tarvitse omata sessiointikumppania valmiiksi. Bileisiin osallistuminen ei tarkoita, että sinun tulisi sessioida jollain tietyllä tavalla, tai osallistua joihinkin tiettyihin aktiviteetteihin. Bileet tarjoavat mahdollisuuksia, mutta eivät velvoita mihinkään. Voit aivan hyvin tulla juhliin vain keskustelemaan muiden kanssa ja fiilistelemään tunnelmaa. Huomioithan, että ennen bileisiin ryntäämistä sinun on hyvä lukea: Miten tehdä BDSM – sessiosta turvallinen?

BILEET OVAT LOISTAVA PAIKKA OPPIA. Kunhan suostumus, sekä sessiointikumppanin tarpeet, toiveet ja rajat on selvitetty ja osuvat yhteen omien kanssa, ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa BDSM:aa. BDSM, kuten seksuaalisuuskin, on alue, jota voisi tutkia loputtomiin. Uusia mielenkiinnon kohteita voi löytää jatkuvasti. Bileet tarjoavat loistavan paikan uuden oppimiselle. Muiden kanssa keskustellessa ja katsellessa voi tulla törmänneeksi sellaisiin asioihin, joita ei ole aiemmin edes miettinyt. Puhumalla toisten kanssa voi oppia uusia sidontatekniikoita, tai vaikkapa käsittää paremmin, mikä alistamisessa saattaa olla subille Se Juttu. Keskustelemalla muiden kanssa voi oppia itsestään: Saattaa törmätä uusiin asioihin ja todeta heti, etteivät ne kiinnosta. Vastaavasti voi toisten kanssa keskustellessa käsittää esimerkiksi, mikä on ollut itselle haastavaa dominoivan tai alistuvan osapuolen roolissa. Tutustumalla uusiin ihmisiin voit saada käytännön vinkkejä vaikkapa lyömiseen, tai kysyä uusia näkökulmia sinua mietityttäviin asiohin. Katsomalla muiden sessioita voit saada inspiraatiota siitä, mikä itselle toimisi, tai ymmärtää, mikä on voinut mennä aiemmin itsellä pieleen. Vaikka juuri omiin leikkeihin ei saisikaan kyseisistä bileistä inspiraatiota, on erilaisuuden ja moninaisuuden ymmärtäminen aina rikastuttavaa.  Monesti bileissä käy samoja naamoja. Ensikertalaisesta bileet saattavat vaikuttaa siltä, kuin kaikki tuntisivat kaikki. Piirit voivat vaikuttaa sisäänpäinkääntyneiltä ja osin niin onkin. Jokainen on kuitenkin ollut bileissä ensimmäisen kerran ja ymmärtävät varmasti ensikertalaisen jännityksen. Muita kannattaa siis lähestyä rohkeasti, vilpittömän avoimena keskustelulle.

BILEITÄ ON ERILAISIA. Se, mitä bileet pitävät sisällään, riippuu hyvin paljon siitä missä ne järjestetään. Yökerhotiloissa järjestettäviä bileitä koskevat samat ravintola-alan säädökset, kuin samaa tilaa muinakin iltoina. Yksityiseen käyttöön vuokrattavissa juhla- ja muissa tiloissa taas säädöksiä on lähinnä tilojen omistajan puolesta. Näin ollen bileet, jotka eivät tapahdu ravintolatiloissa, ovat rajoitusten suhteen yleensä vapaampia ja mahdollistavat intiimimmän toiminnan. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että jos tilassa on anniskeluoikeudet, niin siellä on pidettävä housut jalassa.

Paikasta riippumatta usein bileissä on tarjolla järjestävän tahon puolesta paitsi sidonta- ja piiskauslaitteita, myös oheisohjelmaa ja mahdollisesti myös esityksiä. Joissain tapauksissa paikalla voi olla talon neuloittaja, joka merkityllä pisteellä tarjoaa halukkaille turvallisesti kokemuksia neulojen parissa. Jossain bileissä saattaa olla myös sähkölaitteita (toki osaavilla käyttäjillä varustettuna), talon piiskuri, tai vaikkapa riiputuspisteestä vastaava talon sitoja. Toisinaan bileissä voi olla jollekin tietylle BDSM-suuntaukselle omistettuja alueita, kuten esimerkiksi petplay-nurkkaus, littlejen huone tai primal play -käyttöön varattu painitatami.

Isommissa kinkybileissä on monesti paikalla talon kuvaaja, joka merkityssä erillisessä paikassa ottaa juhlijoiden asuista kuvia. Tällä mahdollistetaan se, että kuvauskiellosta huolimatta osallistujien on mahdollista saada muistoja tapahtumapaikalta. Oikein toteutetuissa bileissä kuvaajan läsnäolosta ilmoitetaan aina kävijöille.

BILEET RAKENTUVAT YHTENÄISESTÄ KOKEMUKSESTA JA TOISTEN KUNNIOITTAMISESTA.  

Kinkyidentiteetti on asia, jonka monet piireihin kuuluvat pitäisivät mielellään itsellään. Taustalla on esimerkiksi BDSM-maailmaan liittyvä stigmaisuus ja ennakkoluulot. Ihmiset pelkäävät osin aiheellisesti ja osin aiheettomasti, sosiaalisen statuksensa muuttuvan, jos ihmiset saisivat tietää, mitä he tekevät vapaa-ajallaan. Bileisiin liittyy siis tietty vaitiolovelvollisuus: Ethän puhu siitä, mitä bileissä on tapahtunut, sellaisille ihmisille, jotka eivät kuulu piireihin. Älä varsinkaan kerro, keitä ihmisiä näit bileissä. Sama pätee kuvaamattomuuteen. On suunnattoman tärkeää, ettet kuvaa bileiden aikana. Vaikka kuvaisit vain omia sessioitasi, näkyy ihmisiä taustalla. Kuvaamalla omia sessioitasi rikot taustalla olevien ihmisten yksityisyyttä.

Bileissä voi heittäytyä hetkeen ja ilmaista itseään vapaammin.
Kuva ja meikki: Aliisa Talonen

Riippuen bileiden teemasta ja ns. tarkoituksesta, on niissä erilaisia käytänteitä ja sääntöjä. Mikäli olet menossa bileisiin, tutustu mahdollisimman hyvin siitä saatavilla oleviin infoihin. Jos bileissä on pukukoodi, saattaa sisäänpääsy edellyttää tuon koodin noudattamista. Vaikka pukukoodin noudattamista ei vaadittaisi, on hyvä harkita sitä. Pukeutumalla bileiden hengen mukaisesti voi sinun olla helpompi heittäytyä hetkeen ja tilanteeseen. Samalla autat luomaan yhteistä immersiota. Pukeutuminen ei kuitenkaan ole bileiden pääpointti, eikä siitä kannata ottaa ylimääräistä stressiä. Oma lukunsa ovat luonnollisesti sellaiset bileet, jotka keskittyvät esimerkiksi materiaaliin tai materiaaliin liittyvän fetissin ympärille. Näiden kekkerien pointti on ihastella muiden asuja. Ensikertalaisena ei kuitenkaan kannata ajatella, että tarvitsisi omata ihan järkyttävän pramea vaatekaappi heti kättelyssä. Tärkeintä on yrittää kunnioittaa kyseistä teemaa ja pukeutua sellaiseen asuun, jossa itsellä on mahdollisimman hyvä olla. Omaa vaatekaappia voi kerryttää pikkuhiljaa.

Sessiot rakennetaan vain itseä ja kumppania varten. Mitään ei tule tehdä vain siksi, että se näyttäisi kiinnostavalta ja kutkuttavalta muiden silmissä. Esillä olo ja kiinnostuksen herättäminen muissa bilekävijöissä voi olla exhibitionistisille luenteelle iso motiivi bileissä käymiselle. Paineesta, tai siitä ajatuksesta, että session tulisi olla jonkin tietynlainen, tulisi kuitenkin luopua.  Millaisia elementtejä, joita bileissä on, haluaisit kokeilla, mutta jotka ovat arkielämässä mahdottomia? Bilesession rakentamiseen vaikuttaa olennaisesti käytössä oleva aika.

Onko sopiva aika suoralle toiminnalle heti, vai kaipaisitteko tunnelmaan päästäksenne ennemminkin hetken muiden katselemista? Tarvitsetteko toimintaanne jotain tiettyä välinettä? Jos, pitääkö siihen jonottaa? Turvallisuusaspekti on aina pidettävä mielessä. Jos aiotte nautiskella alkoholia, kannattaa miettiä, pitäisikö ainakin rajummat sessioinnit hoitaa ensin. 

BILEET EIVÄT OLE KÄNNÄÄMISTÄ VARTEN. Joissain BDSM-kekkereissä on alkoholitarjoilu ja lupa juoda. Itse en suosittelisi tätä, tai näe kannattavana vaihtoehtona, mutta ymmärrän heitä, jotka haluavat ottaa yhden tai kaksi. Kenties ehkä rauhoittaakseen hermojaan. Nämä eivät kuitenkaan ole sellaiset bileet, joissa juominen olisi kenenkään motiivi. Mikäli näin on, tulisi hänen miettiä, onko hän väärässä paikassa. Alkoholi vähentää estoja, mikä voi helpottaa uusiin ja jännittäviin tilanteisiin ryhtymistä. Samaan aikaan se kuitenkin heikentää reaktio- ja havainnointikykyä. Välttämättä päihteiden vaikutuksen alaisena ei hahmota sellaisia asioita, joita muuten voisi huomata. Päihtyneenä kyky aistia asioita saattaa olla merkittävästi heikompi. Jotta potentiaalisesti maaginen sessio ei jäisi vain laimeaksi tunteeksi, kannattaa päihtyminen jättää muualle.

Bileet ovat loistava tapa uusille tulokkaille päästä tutustumaan kulttuuriin. Ensimmäinen kerta saattaa jännittää kovasti, mutta jo yhdestä kerrasta saa jonkinnäköisen kuvan siitä, mistä on kyse. Eri järjestäjien bileissä on paljon eroja, joten kannattaa tutustua myös muiden kaupunkien tarjontaan, mikäli omalta kotipaikkakunnalta ei löydy itselle sopivia kekkereitä. Ihmisten syyt osallistua kinkybileisiin ovat moninaiset: Osa menee tapaamaan kavereita, jotkut näyttäytymään, osa tykkää exhibbailla vaikkapa julkisen piiskauksen parissa ja jotkut taas tulevat etsimään seuraa. Älä siis oleta toisen motiiveja.  Kunnioita muita, niin sopeudut joukkoon, vaikka muut vaikuttaisivatkin tuntevan toisensa.

Lue myös:

Vammaisuus & BDSM: Seksuaalineuvojaopintojeni pohjalta syntynyt blogipostaussarja, jossa pohdin kulttuurin merkitystä vammaisille ja kysymyksiä, joiden äärellä monet pyörivät.Vastaa