Yleinen

Ahdistuksesta ja sen selättämisestä

Ahdistus on monelle meistä tuttu asia. Epämukavuudestaan huolimatta se on tavallinen ja yleinen ilmiö. Sen tarkoitus on varoittaa meitä tulevasta vaarasta, pitää meidät varpaillaan ja ohjata meidät tekemään valintoja, jotka pitävät meidät kaukana pahoista tilanteista.
Jos ahdistus jatkuu pitkään, tai alkaa haittaamaan päivittäistä elämäämme, kuten saamalla meidät välttelemään tiettyjä tilanteita systemaattisesti, on kyseessä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Tunnistan itsessäni tällä hetkellä ko. häiriön piirteitä, sillä esimerkiksi sosiaaliset tilanteet hermostuttavat minua suunnattoman paljon. Vaikka olen aina ollut ujo, on tällainen minulle täysin uutta. Ei kuitenkaan mennä siihen, tai puhuta häiriöstä sen enempää, vaan keskitytään ahdistukseen ylipäätään.

Vaikka ahdistus koskettaa monia, ei siihen silti osata suhtautua oikein. Liian usein kuulee: “Rauhotus nyt” tai “Sun pitää vaan ajatella positiivisemmin.” Asia ei välttämättä ole niin yksinkertainen. Ahdistuneesta kun tuntuu siltä, kuin menettäisi kontrollin omasta kehostaan ja mielestään. Ja sekös vasta kamalaa onkin! Jos ahdistus iskee päälle, se ei välttämättä helpota nopeasti, vaan tunteen purkaminen vie aikaa. Rauhoittumisen sijaan ahdistuksesta kärsivälle henkilölle kannattaa vakuuttaa, että kaikki järjestyy. Jos hän sietää kosketusta, voi häntä halata ja rauhoitella sitä kautta.

Ahdistus on hyvin voimakas ja valtaansa ottava tunne. Tila voi napsahtaa päälle hetkessä. Usein ajatellaan, että ahdistustilat ovat lähtöisin suoraan ympärillä tapahtuvista asioista. Todellisuudessa ne syntyvät tavastamme reagoida ympäristöömme. Ihminen, joka ajattelee pessimistisesti ja pelokkaasti, on herkempi ahdistumaan, kuin henkilö, joka uskoo omaan pystyvyyteensä.

Yleinen harhaluulo ahdistukseen liittyen on se, että kyseessä on pelkästään mielensisäinen tila. Kaikkea muuta! Monet ahdistuksen oireista ovat fyysisiä: Itkuisuus, tärinä, pinnallinen hengitys, levottomuus, hikoilu. Näin ollen ahdistusta voi myös yrittää lievittää fyysisten toimenpiteiden kautta.

Olen henkilö, jolle ahdistuskohtaukset iskevät herkästi päälle, jos stressaavassa tilanteessa tapahtuu takapakkeja. Jos jo valmiiksi koen paineita ja huomaan mokanneeni, ja joku vielä huomauttelee minulle asiasta napakkaan sävyyn… kohtaus on omiaan syntymään. Eikä se sitten lähde hevillä pois.

Olen muutaman kuukauden aikana löytänyt itselleni toimivia ahdistuksen lievittämiskeinoja, jotka kaikkien olisi mielestäni hyvä tietää. Hengittämiseen keskittyminen auttaa. Samoin painon tunne kehoa vasten. Kun jokin, kuten painopeitto tai hernepussit, painavat kehon alustaa vasten, on ensinnäkin pakko rauhoittua. Ei pääse enää säntäilemään sinne tänne. Ulkopuolelta tule fyysisen paine lisää itselleni myös turvallisuuden tunnetta. Ennen kaikkea paine pakottaa hengittämään syvempää ja se ohjaa sen oikeisiin paikkoihin, kuten kylkiin. Hengityksen muutos rauhoittaa sydämensykettä, jolloin olo alkaa tuntua levollisemmalta.

Ahdistuksen hoidossa voi olla hyötyä myös asteittaisen altistuksen terapiasta. Välttäessämme ahdistusta aiheuttavia tekijöitä jatkuvasti, aivomme näkevät sen ratkaisuna tilanteeseen. Altistamalla itsensä pikkuhiljaa oireita aiheuttaville tekijöille, voi niistä aiheutuva tunne uhasta vähentyä. Jos esimerkiksi ahdistuu koirista, voi altistaa itseänsä olemalla samassa tilassa hyvin koulutetun, rauhallisen koiran kanssa. Se luo positiivisen muistijäljen, joka auttaa käsittelemään vastaavia tilanteita tulevaisuudessa. On tärkeää, että altistuksessa edetään hiljalleen, eikä mennä heti syvään päähän. Jos altistuu liian aikaisessa vaiheessa liian vaikealle tilanteelle, saattaa se laukaista voimakkaan ahdistuksen, joka vain vahvistaa välttelyä.

Ahdistus on nihkeä olotila. Vielä ikävämpää siitä tekee ulkopuolisten mahdollisesti vähättelevä suhtautuminen. Jokaisen tulisi ymmärtää, että ihmiset tuntevat asioita eri tavoilla. Toiset ovat herkempiä kuin toiset. Tuntemusten vähättely ei auta. Omaa ajattelumalliaan kannattaa havainnoida. Pystyykö tietoisesti muuttamaan tulkinnoissaan jotain niin, että nuo kamalat tunnetilat vähenisivät? Suosittelen etsimään myös sellaisia tapoja, jotka auttavat itseä hillitsemään tilannetta, jossa ahdistus iskee päälle.

Vastaa