Yleinen

Pohdintaa huonoista kohtaamisista – mitä ne voivat opettaa?

Jokainen meistä toivoo kohtaavansa vain hyviä ihmisiä. Sellaisia, joiden kanssa olemisesta saa voimaa ja jotka tuottavat hyvää oloa. Vääjämättä ihmisyyteen kuuluu kuitenkin myös niiden itselle jollain tasolla hallaa tekevien ihmisten kohtaaminen. Toisinaan huonon kohtaamisen vaikutukset tajuaa vasta jälkikäteen, sillä on alussa ollut niin henkilön pauloissa. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että huonotkin kohtaamiset, olivat ne lyhyitä tai pitkiä, voi tietyllä tapaa kääntää voimavaraksi. Niistä voi oppia jotain hyvää. 

Siitä huolimatta, että listaan huonojen kohtaamisten opettavaisia puolia, en sano etteivät nämä huonot kohtaamiset voisi jättää mieleen tai minäkuvaan pysyviä vauriota. En myöskään sano, että ikävän kohtaamisen vastapuoli olisi välttämättä millään tavoin paha ihminen. Voi vain olla, että kemiat osuivat pahasti ristiin huonossa elämäntilanteessa. Henkilö itsessään voi olla hyvä, mutta toiminut kenties tajuamattaan tai keskenkasvuisuuttaan väärin toista kohtaan. Tai sitten hän on tehnyt jotain aidosti pahaa, kenties tarkoituksella. Tilanne ei kuitenkaan automaattisesti ole se. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kohtaaminen, joka itsestä meni hyvin, on saattanut olla toisesta huono. Mennään asiaan, mitä huonot kohtaamiset voivat opettaa?

Pitämään puoliaan. Jos huono kohtaaminen toistuu samankaltaisena saman, tai eri ihmisten kanssa, oppii ihminen pistämään pelille stopin. Näin tapahtuu ainakin silloin, jos ihminen omaa edes jossain määrin terveen itsetunnon. Hän oppii sanomaan, millainen peli ei vetele. Omista tarpeista metelin nostaminen voi tuntua etenkin kiltistä ihmisestä pahalta. Se on kuitenkin välttämätöntä, jos tahtoo voida hyvin. Joskus ajaudutaan tilanteeseen, jossa välit toiseen ihmiseen on katkaistava. Se voi sattua. Toisinaan se on kuitenkin kannattava ja joskus jopa ainoa oikea ratkaisu. 

Ymmärtämään tarpeensa erilaisissa ihmissuhteissa ja sanoittamaan ne. Kohdattuaan tarpeeksi huonoja tilanteita, ihminen oppii luultavasti hahmottamaan, mitä hän kaipaa esimerkiksi ystävyyssuhteilta. Entäpä millaiset ovat hänen odotuksensa romanttisiin tai esimerkiksi seksisuhteisiin liittyen? Jos kyseessä on monisuhde, eroavatko nämä tarpeet ja odotukset toisistaan erilaisissa kumppanuussuhteissa?

Kun miettii rajoja ja toisaalta tarpeitaan erilaisiin ihmissuhteisiin liittyen, on hyvä muistaa seuraava seikka: Erilaiset ihmiset ovat tarkoitettu erilaisiin kohtaamisiin. Jos romanttinen ja / tai intiimi kohtaaminen on tuomittu jonkin ihmisen kanssa tuhoon, se ei tarkoita, etteikö väleistä voisi syntyä kaunista ystävyyttä, ellei tilanteeseen liity esimerkiksi luottamuksen pettämistä. On otettava huomioon, että onnistuaakseen molempien on haluttava yrittää ystävyyttä ja sille on annettava mahdollisuus.

Ymmärtämään itseä: Millainen olen? Millaisia käytösmalleja omaan? Millaisia ihmisiä  vedän puoleeni? Onko huonon kohtaamisen takana olevilla ihmisillä jokin yhdistävä piirre? Mistä se voisi johtua? Vedänkö tajuamattani puoleeni ihmisiä, joiden tiedän satuttavan itseäni jollain tasolla, koska minulla on menneisyydessäni käsittelemättömiä asioita? Muutanko omalla toiminnallani aluksi hyvältä vaikuttaneen kohtaamisen negatiiviseksi? Mitä minun olisi tehtävä, jotta saan kierteen loppumaan?

Kohtaamiset auttavat hahmottamaan toimintaa. Miten reagoin konfliktitilanteessa tai jos huomaan toisella olevan paha olla? Millaisiin lopputuloksiin toimintani on johtanut ja voisinko mahdollisesti tehdä jotain toisin paremman lopputuloksen saavuttamiseksi seuraavilla kerroilla? Millaisista asioista itse vedän kierrokset minkä vuoksi?

Tietysti kaikki nämä pohdinnat ja niihin vastausten löytäminen vaativat ajatustyötä. Mietiskelyä, johon kaikki eivät ole halukkaita, tai kykeneväisiä lähtemään. Omien voimavarojen rajoissa se kuitenkin kannattaa, sillä itsensä ymmärtäminen auttaa ottamaan askelia kohti henkistä tasapainoa.

Huonoiksi nimettävät kohtaamiset eivät välttämättä ole sitä, ainakaan pelkästään. Vaikka joku kohtaaminen tekisikin hallaa, voi siitä ajan saatossa yrittää löytää jotain hyvää. Aika parantaa ainakin osan haavoista ja sen jälkeen tilannetta voi katsoa uusin silmin. Pohtien, mitä siitä ehkä oppi.

Lue myös:

Suojamuureista ja menettämisen pelosta
Rajojen tunnistamisesta
Torjutuksi tulemisesta

Vastaa